Søer og Vandhuller

Hvis du vil etablere et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen.
Naturlig sø

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at ansøge om tilladelse via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø

Generelt

Nye søer og vandhuller kan være en rigtig god investering for både fugle-, dyre- og planteliv. Det giver en dejlig naturværdi for dem, der bor og færdes i området.

Når et nyt vandhul laves på den rigtige måde, kan det hurtigt tiltrække mange nye fugle, dyr og planter til området. Et vandhul der laves i nærheden af andre vandhuller, diger og naturområder, kan hurtigt opnå et naturligt dyre- og planteliv.

Hvis du vil lave et nyt vandhul eller ændre på et eksisterende, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen. Du kan søge om tilladelse hos kommunen ved at udfylde og sende et ansøgningsskema.

 Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Om vandhullet har eller får tilløb
  • Om vandhullet har eller får afløb
  • Skal der plantes træer eller buske
  • Skal der hegnes rundt om vandhullet
  • Skal der udsættes ænder, fisk, krebs eller lignende
  • Skal vandhullet anvendes som Put & Take
  • Er der en brønd eller boring ved matriklen
  • Grundkort med en skitse. Skitsen skal vise hvor vandhullet og eventuelle tilløb og afløb er placeret.

Ansøgningen skal sendes på e-mail til Vand og Natur eller til Hedensted Kommune, Fritid og Fællesskab, Stadionsparken 1, 7160 Tørring
Mrk. ”Ansøgning til etablering af vandhul”

Hvordan skal vandhullet eller søen laves?

Før du laver vandhullet, skal du finde ud af, hvor vandhullet skal placeres.  Desuden skal du beslutte, hvor stort vandhullet skal være og hvordan det skal se ud. Før du går i gang med alt dette, bør du læse om etablering af vandhul eller sø. Dokumentet beskriver, hvordan vandhullet bør laves og hvilke forhold, som du skal tage hensyn til.

Beskyttelse af søer og vandhuller

Vandhuller og søer er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, hvis de er større end 100 m2. Det betyder, at du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at ændre i et eksisterende vandhul eller sø. Du skal være opmærksom på, at hvis du laver et vandhul eller sø på over 100 m2, vil den også med tiden blive beskyttet at naturbeskyttelsesloven.