Spildevand

Denne side handler om husspildevand fra køkken, bad og toilet.
Hedensted spildevand

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at ansøge om tilladelse til etablering af private spildevandsanlæg og færdigmelde kloakarbejde via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Har du ikke mulighed for ansøge gennem Byg og Miljø, kan du som alternativ ansøge ved at udfylde et ansøgningsskema i PDF-format. Ansøgningsskemaet sendes til [email protected]. Der gøres opmærksom på, at disse ansøgningsskemaer ikke er webtilgængelige. Det anbefales derfor at benytte sig af Byg og Miljø-portalen.

Spildevandsplanen

For private boliger deles spildevandet op i to grupper:

Se hvad der gælder for din ejendom i Spildevandsplanen.

Hedensted Kommunes Spildevandsplan beskriver kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering.

Ejendomme med privat anlæg

Ejendomme på landet har eget renseanlæg.

De fleste af disse anlæg består af en bundfældningstank evt. efterfulgt af forbedret rensning.

Disse anlæg kan have udledning til vandløb og søer, hvor der stilles krav om forbedret rensning.

Krav til anlægstypen er bestemt af, hvilket rensekrav der er stillet.

Læs mere om ejendomme med privat anlæg.

Hedensted Spildevand A/S varetager tømning af bundfældningstanke.

Før du ændrer eller etablerer et privat renseanlæg skal du ansøge Kommunen. Du kan læse mere om de forskellige anlæg og finde ansøgnings- og færdigmeldingsskemaer under ejendomme med privat anlæg.

Ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Er din husstand tilsluttet offentlig kloak, er du automatisk medlem af Hedensted Spildevand A/S.

Hedensted Spildevand A/S vedligeholder den fælles del af ledningsnettet. Du skal selv vedligeholde den del af kloakken, der er på din grund.

Der er tre typer af kloak.

Fælleskloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i den samme ledning, det hele ledes til renseanlæg.

Separatkloakeret, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand udledes til vandløb.

Spildevandskloakeret hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, og du selv skal håndtere regnvand

Læs mere om ejendomme tilsluttet offentlig kloak

Ansøgning om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

Der er givet mulighed for eventuel fristudsættelse og afdragsordning. Hvis du har et påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak og har en husstandsindkomst under en specifik beløbsgrænse. 

For yderligere vejledning, se Vejledende notat til blanket om ansøgning