Ejendomme med privat anlæg

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at ansøge om tilladelse til etablering af private spildevandsanlæg og færdigmelde kloakarbejde via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Har du ikke mulighed for ansøge gennem Byg og Miljø, kan du som alternativ ansøge ved at udfylde et ansøgningsskema i PDF-format som findes på siden om spildevand.
Ansøgningsskemaet sendes til [email protected]. Der gøres opmærksom på, at disse ansøgningsskemaer ikke er webtilgængelige. Det anbefales derfor at benytte sig af Byg og Miljø-portalen.

Spildevandsanlæg i det åbne land

Lokale forhold og krav til rensning af spildevand i netop dit område afgør, hvilke typer af anlæg du må etablere.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Mange ældre anlæg lever ikke op til de krav, vi i dag stiller til rensning af spildevandet. Har du udledning til et område, hvor der er stillet krav om bedre rensning, vil du få et påbud om forbedret spildevandsrensning.

I varsel og påbud vil du blive gjort opmærksom på, hvilken renseklasse du som minimum skal opfylde.

Renseklasser

I tabellen herunder kan du se renseklasserne og hvilke stoffer, der skal renses for. Renseklasserne er fastsat efter, hvor meget spildevand vandløb og søer selv kan omsætte.

Renseklasse

Der skal renses for

O

Organisk stof

SO

Ammoniak og organisk stof

OP

Organisk stof og fosfor

SOP

Ammoniak, organisk stof og fosfor

 

Nyt anlæg

Hvis du skal have nyt renseanlæg, skal en kloakmester udføre arbejdet.

Når du har valgt renseanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse til at etablere anlægget. Først når du har modtaget tilladelsen, må kloakmesteren begynde på arbejdet. Når renseanlægget er færdigt, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding

Bundfældningstank

Ansvaret for drift af tømningsordningen for bundfældningstanke er fra 1. januar 2014 overgået til Hedensted Spildevand A/S. I den forbindelse har Hedensted Byråd vedtaget et nyt regulativ der hermed offentliggøres.
Se Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Kontraktligt medlemskab

Har du fået et påbud om forbedret rensning, kan du have fået et tilbud om at tegne kontrakt med kloakforsyningen.

Vælger du at indgå kontrakt med kloakforsyningen, etablerer Hedensted Spildevand A/S en renseløsning, der lever op til den renseklasse, der er for området. Læs kontrakten.

Byggesager

Vil du bygge et nyt hus eller ændre dit spildevandsanlæg, vil det kræve, at du har nutidig spildevandsrensning.

Vær opmærksom på, at du først kan få en byggetilladelse, når ansøgning til etablering af et spildevandsanlæg er godkendt.

Kontakt

Spildevand

Tlf.: 79755626

Send e-mail til Spildevand