Vand- og naturprojekter

Her kan du læse om udvalgte vand- og naturprojekter
Vandløb

Udvalgte vand- og naturprojekter

Som et led i realiseringen af EU's Vandplaner, så arbejder Hedensted Kommune i disse år med restaureringer af vandløb og etablering af vådområder. Formålet er at skabe et bedre vandmiljø for de organismer, som er knyttet hertil samt at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget.

Herunder kan du klikke dig videre og læse mere om udvalgte projekter kommunen arbejder med.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift