Forundersøgelse af vådområdeprojekt Lammebæk

Kommunen vil i perioden 26. september 2016 til 26. september 2018 gennemføre et forundersøgelsesprojektet ved Lammebæk med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Lammebæk vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Hvis projektet realiseres, vil det bidrage til at reducere tilførslen af kvælstof til hovedvandopland Lillebælt/Jylland, delvandopland Vejle Fjord.

Det anslåede projektareal er 24,8 ha, og den forventede kvælstofreduktion er 116,8 kg N/ha/år. Projektets omkostningseffektivitet er 68,1 kr./kg N.

Kort Lammebæk

Figur 1. Projektområde for forundersøgelse af vådområdeprojekt Lammebæk (kvælstoffjernelse)

Vådområdeindsatsen er støttet af EU – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.

Klik på logoet herunder for at besøge hjemmesiden

Logo