Forundersøgelse af vådområdeprojekt Fiskbæk

Kommunen vil i perioden 29. august 2017 til 29. august 2019 gennemføre et forundersøgelsesprojekt ved Fiskbæk vest for Nedre Vrigsted med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Fiskbæk vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Hvis projektet realiseres, vil det bidrage til at reducere tilførslen af kvælstof til hovedvandopland Lillebælt/Jylland, delvandopland Vejle Fjord.

Forundersøgelsens projektareal er 48,66 ha. Den forventede kvælstofreduktion er 98,64 kg N/ha/år.

Kort Fiskbæk

 

Figur 1. Projektområde for forundersøgelse af vådområdeprojekt Fiskbæk (kvælstoffjernelse)

Vådområdeindsatsen er støttet af EU – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.

 

Logo