GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.
Gudenåen ved Aale

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

Siden 2016 har GudenåSamarbejdet blandt andet

  • sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser.
  • revideret og genudgivet 8 kort over Gudenåen fra kilde til fjord samt kort 9 over Randers Fjord
  • skabt ny formidling om Trækstien på hjemmeside
  • samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33
  • opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk - det videreudvikles i 2019
  • koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder
  • udarbejdet supplerende Notat om turismepotentialet ved etablering af omløbsstryg ved Tange Sø på anmodning fra de 4 nordlige kommuners borgmestre. 
  • søgt og fået 245.000 fra Region Midtjylland til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie.

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister. Læs det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet her

Læs mere om GudenåSamarbejdet

 

Kontakt

Heidi Baltzer Schmidt

Hedensted Erhverv / Beskæftigelse

Tlf.: +4579755575

Send e-mail til Heidi Baltzer Schmidt