Landvindingslaget Søkjær

Landvindingslaget Søkjær ligger i Juelsminde By ud mod Sandbjerg Vig og er omkranset af Strandhusevej og Rousthøjs allé.
Søkjær

Generalforsamling


Torsdag d. 4. maj 2023 kl. 19.00 I Juelsminde Hallernes cafeteria, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Indkomne forslag
  Forslag som ønskes behandlet, bedes indsendt til formand Jesper Skogstad på mail jesper.skogstad@yx.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
  På valg er Keld Glyngø (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.
Tilmelding senest fredag d. 27. april 2023 med angivelse af medlemsadresse og antal via mail soekjaer1895@gmail.com eller på telefon 75 69 34 56 mandag til fredag mellem kl. 10 og kl. 14.

Værdisætning af digelaget

Notat - Værdisætning af nuværende anlæg i Landvindingslaget Søkjær rev. 2.0
Prisvurdering af eksist. anlæg i Landvindingslauget Søkjær rev. 2.0

Eftersyn af Søkjær Dige 2017

Rapport Eftersyn af Søkjær Dige 2017
Bilag 1 Eftersynsnotat Visuel gennemgang
Bilag 2 Oversigtkort
Bilag 3 Del 1 Droneflyvning
Bilag 4 Del 2 Droneflyvning
Bilag 5 Del 3 Droneflyvning
Bilag 6 Del 4 Droneflyvning

Bestyrelsen for Landvindingslaget Søkjær

Årsrapport 2018

Henvendelser vedrørende Landvindingslaget rettes til formand for bestyrelsen Jesper Skogstad, Juvelvej 4, 8700 Horsens, tlf. 40 33 59 39 eller e-mail.

Henvendelser vedrørende drift af pumper rettes til Hedensted Spildevand A/S på tlf. 75 89 57 66 eller vagttelefon 70 20 57 66.

Kontaktperson i Hedensted Kommune for drift af kanaler er Maria Elise Sørensen på tlf. 79 75 56 83 eller e-mail