Regnvand

Information om regnvand og håndtering af regnvand
Regnvand på vejen

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at ansøge om tilladelse til etablering af anlæg til regnvandshåndtering og færdigmelde via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Har du ikke mulighed for ansøge gennem Byg og Miljø, kan du som alternativ ansøge ved at udfylde et ansøgningsskema i PDF-format.
Ansøgning om nedsivning af regnvand
Færdigmeldingsskema

Ansøgningsskemaet sendes til spildevand@hedensted.dk. Der gøres opmærksom på, at disse ansøgningsskemaer ikke er webtilgængelige. Det anbefales derfor at benytte sig af Byg og Miljø-portalen.

Generelt

Tag- og overfladevand kan

  • Tilsluttes kloaksystemet.
  • Udledes til markdræn, vandløb eller sø.
  • Håndteres på egen grund.

I Spildevandsplanen kan du se, hvilken type regnvandshåndtering, der er for dit område.

Hvis din ejendom ligger i et område med spildevandskloakering eller udenfor kloakopland, skal du selv håndtere dit tag- og overfladevand.

Ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder kan tillede deres regnvand til offentlig kloak, men må også gerne håndtere regnvand på egen grund.

Der er flere måder at håndtere regnvand på egen grund. Du kan læse mere på LAR i Danmark.

Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, parkeringspladser m.v.

 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift