Bade- og bådebroer

Der kan søges om tilladelse til at etablere mindre bade- og/eller bådebroer i havet.
Badebro ved stranden

I Hedensted Kommune har Udvalget for Teknik vedtaget retningslinjer for administrationspraksis vedr. tilladelser til bade- og bådebroer. Retningslinjerne gælder for nye bade- og bådebroer i Hedensted Kommune, som kommunen er myndighed for.

Retningslinjerne angiver bl.a., hvilke oplysninger en ansøgning om en bade- og bådebro skal indeholde. Desuden fremgår generelle retningslinjer for størrelse, udformning, adgangsforhold, vedligehold mv. samt regler for nabohøring mv.

Læs Retningslinjer for administrationspraksis vedr. bade-bådebroer i Hedensted Kommune 

Kystdirektoratet er myndighed for nogle typer bade- og bådebroer

Hvis broer ønskes opført som en mole el. lign., der hindrer vandgennemstrømningen, eller hvis en bro skal etableres i en lystbådehavn, er det Kystdirektoratet, der skal behandle ansøgningen. Det samme er tilfældet, hvis broen skal rumme niveauforskelle, sidebroer, bænke, lys el.lign.. Hvis der ønskes en bådelift ved siden af en bro, eller fortøjningspæle i en vis afstand fra broen, kræves en særskilt tilladelse til dette, ligeledes fra Kystdirektoratet.