Deltidsplads

Der er ifølge Dagtilbudsloven § 27b mulighed for at søge om deltidsplads (30 timers modul) i børnehave, dagpleje eller vuggestue mod en reduceret egenbetaling, hvis du er på barsel eller forældreorlov.
Baby spiser med med fingrene

Hvem kan ansøge om en deltidsplads?

 • Forældre, hvor en eller begge forældre afholder barselsorlov eller forældreorlov jf. barselsloven.
  Gælder også for forældre, der:
  • genoptager deres arbejde delvist, dvs. har et fravær jf. barselsloven på minimum 7 timer om ugen.
  • afholder fravær i forbindelse med en adoption.
  • afholder udskudt fravær.
  • afholder fravær i forbindelse med forældreorlov. 

 • Deltidspladsen kan søges til egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand som forældrene.
  Der kan søges deltidsplads til børn i alderen 26 uger frem til skolestart.

Ansøgning

 • Deltidsplads til kommunalt tilbud:
  Ansøgningen sendes til Pladsanvisningen, Hedensted Kommune, senest 1 måned før den ansøgte periode.

 • Deltidsplads på tværs af kommunegrænsen og til private institutioner:
  Ansøgning sendes til Pladsanvisningen, Hedensted Kommune, senest 2 måneder før den ansøgte periode.

Husk at vedhæfte påkrævet dokumentation:

 1. Har du barselsorlov og søger deltidspladstilskud, vedlægges dokumentation i form af en barselsaftale, hvor det fremgår hvornår arbejdet genoptages.
 2. Hvis du genoptager arbejdet delvist og du afholder barsel svarende til minimum 7 timer om ugen og søger deltidspladstilskud til barnet, vedlægges en aftale med arbejdsgiver om genoptagelse af arbejde med delvis barsel.
 3. Hvis dit barn ikke er født endnu vedlægges vandrejournal og dokumentation fra punkt 1 og 2 eftersendes så snart det er muligt.

Ansøgning og dokumentation sendes med digital post til Hedensted kommune. 
Se hvordan her 

Ansøgningen skal indeholde datoer for den ønskede periode for deltidspladsen. Perioden skal begynde den 1. eller den 16. i måneden og slutter fra den dato, hvor din orlov ophører.

Generelle retningslinjer for deltidspladstilskud