Politikker og strategier i Læring

Den samlede kerneopgave for læringsområdet i Hedensted Kommune er ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.
Illustration af legende og lærende børn

Politikkerne og strategierne for Læringsområdet giver os en stærk fælles retning, som vi kan bruge til at fokusere og til at sigte efter, og dermed skabe de bedst mulige vilkår for børn, unge og deres familier i kommunen.

Politikkerne og strategierne er således retningsgivende for, hvilken tilgang vi har til arbejdet med børn og unge, og for hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem børn og unge, forældre, samarbejdspartnere og professionelle.
Nedenfor kan du finde politikker og strategier for Læringsområdet.