Kvalitet og Service

Politisk godkendte Kvalitetsstandarder og Serviceniveau for "Børn og Familier", herunder Familieteamene og Børnehandicap.
Stort rødt paragraftegn

Kvalitetsstandarder

Takstblad - er under revidering

Vejledende serviceniveau for handicapkompenserende ydelser til børn og unge (Barnets Lov § 86) - er under revidering.

Vejledende serviceniveau for handicapkompenserende ydelser til børn og unge (Barnets lov § 87 og § 88) - er under revidering.