Samarbejdsguiden

Samarbejdsguiden er et fælles fagligt værktøj til at undersøge børn og unges trivsel og udvikling samt vise veje til handling.
børn der hopper på forskellige farvede baggrunde

I Hedensted Kommune har vi fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde. Det har vi for at sikre, at alle borgere oplever at blive mødt af én samlet kommune, hvor vi – uanset vores eget faglige fokus – sammen understøtter bevægelsen mod, at alle borgere færdes vel. Til at understøtte den bevægelse, har vi udviklet Samarbejdsguiden, som er et værktøj til dig, der arbejder med børn, unge og deres familier i Hedensted Kommune. Guiden er også tilgængelig for borgere i kommunen, og er en kilde til god information bl.a. om de forskellige faggrupper, der arbejder med børn, unge og familier i kommunen.

Med Samarbejdsguiden får du et redskab, der skal hjælpe dig med tidligt at opspore og handle på din bekymring ift. et barn eller en ung. Den kan også hjælpe dig med at vurdere, hvornår en bekymring er så alvorlig, at du skal sende en underretning til Børn og Familie. Samarbejdsguiden er bygget op omkring børnelinealen, og indeholder en række redskaber, som kan hjælpe dig med at vurdere, om et barn, ung eller en familie har brug for støtte:

  • Børnelinealen tilbyder et fælles udgangspunkt for at vurdere et barn eller en ungs trivsel og udvikling via en skala, og giver dig et overblik over indsatser og handlemuligheder. Redskabet kan hjælpe dig med at vurdere om vanskelighederne kan klares med indsatser i eget område, om der skal inddrages tværfaglige samarbejdspartnere eller om du skal underrette Børn og Familie.

  • Trivselsguiden hjælper dig med at vurdere barnet eller den unges trivsel ved at beskrive en række tegn og symptomer hos barnet eller den unge og forældrene. Du finder også spørgsmål, som kan bruges til refleksion over dine observationer.

  • Tegn på vold og tegn på seksuelle overgreb sætter et særligt fokus på de tegn, som kan være udtryk for, at et barn eller en ung er udsat for psykiske og fysiske overgreb eller for seksuelle overgreb. I Hedensted Kommunes handlevejledning kan du læse om rammerne for, hvordan du skal handle, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Du finder også oplysninger på, hvor du kan hente faglig sparring og hvordan du skal handle i akutte tilfælde

  • Godt at vide fanen indeholder forskellig nyttig information. Fx om nogle af de tværfaglige samarbejdsrum Hedensted Kommune har, tavshedspligt og hvordan du laver en underretning.

Informationsvideo om samarbejdsguide 

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Kontakt