Børn & Familier

Har du en bekymring for et barn, dit eget barns trivsel eller har du og din familie brug for vejledning eller støtte. Så kontakt Børn og Familier.
6 glade børn, der løber imod billedtageren

Har du og din familie behov for hjælp?

Er du ung under 18 år, eller er du forældre til et barn/ung under 18 år? Oplever du at i har behov for hjælp til at komme videre. Det kan fx være i forhold til: 

  • Konflikter mellem forældre og barn/ung
  • Mobning
  • Alkoholmisbrug - enten hos barn/ung eller forældre
  • Skilsmisse 
  • Andet der gør at hverdagen er svær at komme igennem

Så kontakt os i Børn og Familier. Vi kan både give råd og vejledning i kortere forløb, men kan også støtte jeres familie mere aktivt over en længere periode, hvis der er behov for det.

Hvis du er bekymret for et barns trivsel, er du forpligtet til at underrette Børn og Familier.

Modtagelsen:

Når du kontakter Børn og Familier, vil du i første omgang blive mødt af vores modtagelse, bestående af rådgivere: Adriana Boloorchi, Betina Vig Hansen, Ida Grymer-Hansen og Sophie B. Boe.


Rådgiveren vil i samarbejde med dig og din familie afklare, hvorvidt der er behov for enten:

  1. Et kortere råd og vejledningsforløb i modtagelsen. 
  2. Visitation ind i Børn og Familier med henblik på en børnefaglig undersøgelse af jeres families behov for støtte, samt etablering af den nødvendige støtte. 

Er henvendelsen vedrørende et barn på 15 år eller derover, videresender Børn og Familier sagen til Ungeenheden i kommunen, der varetager støtte til unge fra 15 år og opefter. Mulighederne for hjælp er dog de samme. 

Behov for et lille skub i den rigtige retning? 

I Hedensted Kommune har vi en række tilbud til børn/unge og forældre som har behov for et lille skub i den rigtige retning, for at komme på fode igen, uden at det kræver en sag i Børn og Familier: 

Forældrekontakten
Hvis du har behov for at tale med nogen om store eller små bekymringer ift. dit barn og/eller jeres familie, så kan du anonymt henvende dig til Forældrekontakten.

Fødselsdepressionsgrupper
Samtalegrupper for mødre med fødselsdepression.

Forældrekursus i tryghedscirklen – børn 0-7 år
Lær om tryghedscirklen og oplev flere glade øjeblikke med dit barn.

Angstbehandlingsforløb til børn og unge i alderen 7-17 år 
Cool Kids/Chilled er et tilbud for unge i alderen 7–17 år og deres forældre.

Skilsmissegrupper til børn
Et samarbejde mellem Børn og Familier og Sundhedsplejen, med optag 2 gange årligt. 

Videre efter skilsmisse - for voksne
Et kursus for jer, der er gået fra hinanden og har børn sammen. Kurset er både for forældre, der lige er gået fra hinanden og for dem, hvor bruddet ligger længere tilbage.

Girl Power - fællesskab for piger 12-15 år
Tilbud om fællesskab for piger hvor der er et trygt og rart forum med plads til at tale om de svære ting.

Samtalegruppe om at have en psykisk syg mor eller far for børn og unge
Gruppen består af 6 - 8 børn/unge, der passer sammen i alder. Samtalegruppen er tilknyttet to gruppeledere.

Sorggruppe for børn og teenagere 
Tilbud til børn i alderen 4 til 18 år, som har mistet en forælder eller nær omsorgsperson som følge af sygdom, selvmord, ulykke eller andet.

 

Frivillig organisationer

HOME-START Hedensted tilbyder støtte til småbørnsfamilier under pres i form af en frivillig familieven, der kommer hos familien 2 timer om ugen i et halvt år.