Familiecentret

På Familiecentret giver vi råd og vejledning, så du og din familie kan få det bedre.
3 glade børn, der griner til billedtageren

Om Familiecentret

Familiecentret er en forebyggende dagforanstaltning for familier med børn fra 0-18 år med særlige behov for støtte.
Vi arbejder ud fra vores kerneopgave ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.

Indsatsen tilrettelægger vi altid ud fra den enkelte families behov og vi arbejder efter handleplaner, der er udarbejdet i samarbejde mellem familien og socialrådgivere i myndighedsområdet.

Familiecentret er organiseret under Børn og Familier og består af 17 medarbejdere med pædagogisk og psykologisk baggrund. Vi holder til på Vestergade 5D i Løsning. 

I Familiecentret tilbydes forskellige samtale-/gruppeforløb, der ikke kræver visiterering.

Såfremt du ønsker at høre mere om et af nedenstående forløb, kan du se kontaktoplysninger i den enkelte gruppes folder. Læs mere her.