Underretning vedr. børn og unge

Hvis du er bekymret for et barns trivsel, er du forpligtet til at underrette Børn og Familier.
Trist pige med en far i baggrunden

Har du kendskab til et barn/ung (0-18 år) som du ikke mener får den omsorg og tryghed, som der er behov for, har du pligt til at underrette Børn og Familier i Hedensted Kommune. Det kan fx være i forhold til problemstillinger omkring: 

  • Vold i familien
  • Manglende omsorg for børnene 
  • Uacceptable boligforhold for børnene
  • Alkohol- eller stofmisbrug i familien
  • Kriminel adfærd hos barn/ung - eller forældre
  • Voldelige eller seksuelle overgreb mod børn og unge

Du kan underrette både som borger og fagperson. Er du borger, har du mulighed for at vælge at underrette anonymt. Du kan også underrette telefonisk i Børn og Familiers åbningstid - enten anonymt, eller som navngiven borger. 
Er du i tvivl om, hvorvidt du skal underrette, så kontakt os telefonisk til en start. 

Ønsker du at underrette anonymt telefonisk, er det vigtigt at du ikke nævner dit navn i telefonen, da vi er forpligtet til at videregive disse oplysninger, i det omfang vi har kendskab til, hvem der underretter.