Skolepolitik

Den samlede kerneopgave for læringsområdet i Hedensted Kommune er ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”.
Illustration børn og unge i rundkreds

I denne udvikling er skolerne både selvstændige aktører og samtidig en aktiv del af læringsområdet som helhed. Skolepolitikken tager derfor sit afsæt i Hedensted Kommunes Børne- og Ungepolitik, og de to politikker udgør tilsammen et samlet hele for arbejdet med skolernes udviklingsplaner.

Hedensted Kommunes Skolepolitik står på Børne- og Ungepolitikkens fire pejlemærker samt ét skolespecifikt pejlemærke. Pejlemærkerne sætter retningen og synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier. I Skolepolitikken udfoldes de fem pejlemærker ind i en skolesammenhæng.

  1. Mod på livet og lyst til læring
  2. Fællesskaber: Gode steder at være og lære
  3. Forældre og andre betydningsfulde voksne gør en forskel
  4. Sundhed: fysisk og mental
  5. Undervisning: mange måder at lære på

Film om Skolepolitikken

Nedenfor er fem korte film om Skolepolitikken. I filmene introduceres den fælles retning, som politikken sætter og de fem pejlemærker udfoldes.

Skolepolitik introduktion

 

Pejlemærke 1: Mod på livet og lyst til læring

 

Pejlemærke 2: Fællesskaber: Gode steder at være og lære

 

Pejlemærke 3: Forældre og andre betydningsfulde voksne gør en forskel

 

Pejlemærke 4: Sundhed: fysisk og mental

 

Pejlemærke 5: Undervisning: mange måder at lære på

 

År 1 - Fra pejlemærker til praksis - et kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger

 

År 2 – relationskompetence

 

År 2 – elevinddragelse

 

År 2 – forældresamarbejde