Forebyggelsesstrategien: KLAR til Læring i Fællesskaber

Med Forebyggelsesstrategien sætter vi i Hedensted Kommune fokus på en tidlig og forebyggende indsats for alle børn og unge, der har brug for en hjælpende hånd.

En forebyggende indsats handler grundlæggende om at styrke de beskyttende faktorer og begrænse risikofaktorer i børn og unges opvækst. Forebyggelse skal være for alle, derfor skal vi fokusere på forebyggelse på tre niveauer:

  • Indgribende indsatser: hjælpe de børn og unge, der har særlige behov
  • Foregribende indsatser: understøtte sårbare børn og unge
  • Forebyggende indsatser: styrke de børn og unge, der kan selv

3 Niveauer

Hvorfor kobler vi forebyggelse og fællesskaber?

Alle børn og unge har ret til et liv i meningsfulde fællesskaber. Fællesskaber hvor de har en oplevelse af at have noget at bidrage med, og hvor de får noget igen, som styrker deres livsbaneskabelse. Derfor skal forebyggelse rettes mod den enkelte, fællesskaber og de institutionelle rammer. Med de positive og udviklende fællesskaber som omdrejningspunkt – i familien, naboskabet, foreningslivet, lokalområdet og institutionen – vil vi tidligt opdage og hjælpe børn og unge i mistrivsel.

Derfor sætter vi fokus på at styrke de forebyggende indsatser sammen med familier og netværk og på tværs af institutioner og faggrupper. Det er vores fælles ansvar sammen at gøre en afgørende forskel for de børn og familier, der i perioder oplever, at risikofaktorer fører til mistrivsel.

Vi er [som kommune] vigtige aktører i mange af de fællesskaber børnene og de unge indgår i, og vi har derfor både muligheden og forpligtigelsen til at skabe en positiv bevægelse ift. barnets eller den unges trivsel, læring og udvikling.

Fra strategi til praksis

Kompetencegruppelederne for Læring har opstillet den overordnede retning og ramme for Forebyggelsesstrategien, som er godkendt af det politiske Udvalg for Læring i februar 2018.

Første skridt mod omsætningen af strategien i praksis var et fælles opstartsseminar for nøglemedarbejdere, ledere og vigtige samarbejdspartnere den 7. marts 2018. Her blev deltagerne bedt om at komme med deres bedste bud på, hvordan vi i Hedensted Kommune kan blive endnu bedre til at møde vores børn, unge og familier tidligt og forebyggende indenfor Forebyggelsesstrategiens tre spor:

  • Samskabelse med borgerne
  • Samarbejde på tværs
  • Inspirere til ny praksis inden for de tre niveauer i forebyggelse (rød, gul og grøn position)

Input fra opstartsseminaret omsættes nu til aktiviteter, hvor konkrete handlinger og lokale afprøvninger er blevet prioriteret. Dette for fra starten at sætte handling bag strategien og sikre en hurtigt tilbagemelding på, hvordan aktiviteterne opleves af borgerne og af fagpersoner, så vi kan justere og udvikle tiltagene i overensstemmelse med de behov børn, unge og deres familier samt fagpersoner oplever.

Her kan du få overblik over, hvilke aktiviteter, der er sat i værk indtil videre.

Aktiviteter

Nyhedsbreve om Forebyggelsesstrategien

KLAR til læring – i fællesskaber - december 2017

KLAR til læring – i fællesskaber - august 2018

KLAR til læring – i fællesskaber - september 2018

Inspirationsbreve om den forebyggende tilgang

Inspirationsbrev 1

Inspirationsbrev 2

Inspirationsbrev 3