Takster og tilskud

Her kan du se gældende takster og tilskud for dagtilbud, børnehave og SFO.

Forældrebetalingen for dit barns plads i dagtilbud sker via e-Boks. Indbetalingen skal ske senest den 5. i en måned og opkræves forud. Juli måned er betalingsfri i de kommunale dagtilbud.

Hvis du ikke betaler til tiden, så opkræves et rykkergebyr. Manglende betaling ved udgang af betalingsmåneden modregnes i børnefamilieydelse, og/eller overskydende skat eller sendes til inddrivelse.