Pasning af egne børn

I Hedensted Kommune kan du få tilskud til pasning af egne børn, som et alternativ til en plads i et dagtilbud. I 2024 er der særlige attraktive vilkår - her udgør tilskuddet til de mindste børn 7.993 kr. om måneden i en afgrænset periode.
En mor holder sit barn

Drømmer du om at gå hjemme med dine små børn i en periode? Så kan du læse mere om mulighederne her - herunder hvilke takster og regler der gælder for ordningen. 

Takster 

Tilskud til pasning af egne børn i 2024

Fra 1. januar til og med 31. juli gælder følgende satser: 

Tilskud til børn i alderen 6 mdr. - 3 år: 7.993 kr.
Tilskud til børn i alderen 3 år - skolestart: 4.847 kr.

Fra 1. august til og med den 31. december er satserne følgende: 

Tilskud til børn i alderen 6 mdr. - 3 år: 7.053 kr.
Tilskud til børn i alderen 3 år - skolestart: 4.847 kr. 

Vigtigt at vide inden du søger om tilskud til pasning af egne børn:

 • Du kan søge tilskud til børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.
 • Minimumsperioden for udbetaling af tilskud er 8 uger.
  • Gælder også for 2. periode, hvis du deler tilskudsperioden op.
 • Tilskuddet er et alternativ til dagtilbud. Dit barn kan derfor ikke være indmeldt i anden pasning samtidig med, at du modtager tilskud.
 • Du må ikke have anden indtægt, hverken fra job, SU, barsel eller anden offentlig ydelse. Dog må feriepenge udbetales i tilskudsperioden.
 • Ophold i udlandet er ikke tilladt i den periode du modtager tilskud til pasning af egne børn. Ferieophold af kortere varighed (op til 2 uger) er dog tilladt.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 år ud af de sidste 8 år. (*)
 • Du skal have bestået eksamen i Dansk på minimum 9. kl., Dansk 2 eller tilsvarende niveau. Husk at dokumentation skal vedlægges din ansøgning (*)
 • Du kan max søge tilskud for 3 børn pr. husstand.
 • Du kan højest få tilskud i 12 måneder pr. barn.
  • Tilskudsperioden må gerne deles i 2.
  • Perioden kan deles mellem mor og far.

Hvert år fastsættes tilskuddet efter barnets alder. Vær opmærksom på, at det er en skattepligtig indkomst.

Ansøgning:

Du kan ansøge om tilskud til at pasning af egne børn, ved at benytte selvbetjeningsløsningen: Søg om tilskud til pasning af egne børn.

Frist for ansøgning:

Du kan tidligst få tilskuddet fra den dag du søger, forudsat at du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Du kan ikke få tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på op til 4 uger.

Når vi har modtaget din ansøgning kontakter vi rutinemæssigt din sundhedsplejerske eller den institution dit barn går i, for at få en udtalelse.

(*) EU-borgere, EØS-borgere samt borgere fra Schweiz er undtaget fra denne regel.

 

Her finder du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål vedr. tilskud til pasning af egne børn:


Spørgsmål 1) Kan man søge med tilbagevirkende kraft?

SVAR: Nej, du kan ikke søge tilskud til pasning af egne børn med tilbagevirkende kraft, du kan tidligst få tilskuddet fra den dag du søger, forudsat at du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.

Spørgsmål 2) Kan én forældre få tilskuddet samtidig med den anden forældre er på barsel?

SVAR: Nej, det kan man ikke, da barselsorlov også betragtes som et pasningstilbud.

Spørgsmål 3) Kan jeg modtage tilskud til pasning af egne børn, hvis jeg er selvstændig (egen virksomhed)?

SVAR: Ja, Du må gerne beholde dit CVR nummer, mens du modtager tilskud til pasning af egne børn, men du må ikke have aktivitet i din virksomhed. Du skal udfylde en tro- og love erklæring på, at du ikke har nogen form for aktivitet/indtægt i din virksomhed i den periode, du modtager tilskud til pasning af egne børn. Og du skal aflevere regnskab som dokumentation for, at virksomheden ligger stille.

Spørgsmål 4) Kan man få tilskud ved kortere ophold uden for landets grænser?  

SVAR: Ja. Du skal som udgangspunkt opholde dig her i landet, mens du modtager tilskud til pasning af egne børn. Men du må dog i forbindelse med tilskudsperioden afholde almindeligt ferieophold af kortere varighed i udlandet (op til 2 uger).

Kontakt

Læring i Dagtilbud

Tlf.: 79755000

Digital Post til Læring i Dagtilbud