Dagpleje

Dagplejen et dagtilbud for børn i alderen 26 uger til 3 år. Du kan få en plads hos en dagplejer, der arbejder i eget hjem, eller i en stordagpleje, hvor der er plads til 10 børn
DagplejeBørn leger i haven

Dagplejen i Hedensted kommune har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om de enkelte kommunale dagplejere i kommunen. Du finder en profil på hver dagplejer med bl.a. lidt om dagplejeren selv og deres hverdag med børnene.


Søger du en plads i dagplejen til dit barn, så skal du kontakte pladsanvisningen på telefon 79 75 52 64 se nærmere her. 


Den kommunale dagpleje i Hedensted kommune bygger på udvikling, ansvar og dialog.

Vi har udarbejdet et tilsynsmateriale, som understøttes af lovgivningen for at sikre mål og rammer i forhold til dagtilbudslovens § 3, hvor den omsættes i den pædagogiske praksis i dagplejen.

Vores præference i dagplejen i Hedensted kommune er kerneopgaven omkring børn og deres forældre, hvor den professionelle indsats afspejles i vores værdier omkring det relationelle miljø for de små børn i et lille dagligdags miljø hos den enkelte dagplejer, samt hos de 10 børn i stordagplejen, og de 2 børn hos vores Minidagplejere.

Nærvær er den største værdi i vores dagpleje, det er kernen i vores arbejde, hvor tryghed og tillid er bærende for læring, udvikling og trivsel. Vi tilbyder en hverdag til børnene, der tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov.

Vores kvalitet afspejles gennem de pædagogiske læreplaner, der ses som et fællesskab med bestyrelse, pædagoger, dagplejere og ledelse.

Derudover vil vi sikre et arbejdsmiljø for vores medarbejdere, der både er lærende, inspirerende trygt og medvirker til faglig udvikling og refleksion.

Pædagogisk Tilsyn:
I Hedensted kommune pågår der hvert andet år i alle dagtilbud/dagpleje et formaliseret tilsyn, som foretages af leder af dagtilbud samt pædagogisk konsulent.
Dette tilsyn skal ses som en kvalitetssikring af dagplejernes/dagplejens arbejde. Der er en systematiseret sparring og dialog dagplejer og dagplejepædagog imellem, hvor fokus rettes mod politiske aftalte mål samt arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og andre udviklende indsatsområder i dagplejen.

Se rapport fra oktober 2020.

Se rapport fra oktober 2022.

Kontakt

Pladsanvisningen

Tlf.: 79755000

Digital Post til Pladsanvisningen