Materialer fra Dagtilbud

Her finder du de overordnede retningslinjer og indsatser for dagtilbudsområdet. Derudover finder du en række beskrivelser og politikker, som er relevante for området.
Børnehavebørn får frokost

1. Styrket pædagogisk læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er en del af Dagtilbudsloven, som skal være med til at sikre omsætningen af de lovmæssige bestemmelser, der er beskrevet i loven.

2. Ramme og retning for Læring i dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der udarbejdet en dagtilbudspolitik og et fælles fagligt grundlag. De to dokumenter fortæller om den overordnede ramme og retning som kommunale dagtilbud arbejder med.

3. Styrelsesvedtægter

I alle kommunale dagtilbud er der en forældrebestyrelse, som består af forældre og repræsentanter fra personalet. Forældrebestyrelsens opgave er beskrevet i styrelsesvedtægterne for kommunale daginstitutioner.

4. Tilsyn og statusrapport

Der føres tilsyn med alle kommunale og private dagtilbud. På baggrund af tilsynet med alle dagtilbud udarbejdes der en kvalitetsrapport for området. Tilsynet med den enkelte dagplejer og de private pasningsordninger udføres af dagplejen. Se mere informationer her.

5. Samarbejdsguide

Samarbejdsguiden er et fælles fagligt værktøj til at undersøge børn og unges trivsel og udvikling samt vise veje til handling.

Guiden er også tilgængelig for borgere i kommunen, og er en kilde til god information bl.a. om de forskellige faggrupper, der arbejder med børn, unge og familier i kommunen.

6. Overgange og sammenhænge

Kontakt

Læring i Dagtilbud

Tlf.: 79755000

Digital Post til Læring i Dagtilbud