Pasningstilbud

Med udgangspunkt i dit barns alder kan vi tilbyde pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. På dette kort kan du finde oplysninger om kommunens børnehaver og vuggestuegrupper.
Børn i naturen

Der er 27 børnehaver, heraf har 18 institutioner vuggestuegrupper.
Se institutioner nær dig ved hjælp af kortet og få institutionernes kontaktoplysninger. Eller se alfabetisk liste over institutionerne her.

Du kan opskrive til en plads via den digitale pladsanvisning

Udforsk kortet ved hjælp af valgmulighederne, der findes under kortet og plus/minus-knapperne til højre.

Børnehuset Lille Dalby (integreret institution)#|#55.7618,9.724373900000046#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Lille Dalby (integreret institution) </p> Lille Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted<br/> Leder: Niels Henning Stræde Nielsen<br/> Tlf.: 79 74 13 30<br/> <a href="mailto:lilledalby@hedensted.dk"> lilledalby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://lilledalby.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Lille Dalbys hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tippen (integreret institution)#|#55.811508,9.704690400000004#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Tippen (integreret institution) </p> Rævebjergvej 21, 8723 Løsning<br/> Leder: Susie Helle Johnsen<br/> Tlf.: 79 91 82 70<br/> <a href="mailto:tippen@hedensted.dk">tippen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tippen.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Tippens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Østerled (integreret institution)#|#55.771309,9.708529999999996#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Østerled (integreret institution) </p> Østerled 2, 8722 Hedensted<br/> Leder: Kirsten Laursen<br/> Tlf. 79 75 52 69<br/> <a href="mailto:Osterled@Hedensted.dk">Osterled@Hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oesterled.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Østerleds hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Rårup Børnehus (integreret institution)#|#55.774733,9.930178000000069#|# <p class="gmtitle" >Rårup Børnehus (integreret institution) </p> Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 53 43<br/> <a href="mailto:raarup.bornehave@hedensted.dk">raarup.bornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raarupbornehus.dk" target=" _blank" >Rårup Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution)#|#55.757495,9.84931800000004#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution) </p> Bakkevej 20A, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birte Tjagvad Schmidt<br/> Tlf.: 79 74 12 50<br/> <a href="mailto:hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk">hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://hib.borneweb.dk/?id=36&mode=www" target=" _blank" >Hornsyld Idrætsbørnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Skovly#|#55.694017,9.804509999999937#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Skovly </p> Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby<br/> Konstitueret leder: Anne Rosenmeyer<br/> Tlf.: 79 74 12 66<br/> <a href="mailto:naturbornehaven@hedensted.dk">naturbornehaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stouby-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Den integrerede institution Skovlys hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tuen (integreret institution)#|#55.710123,9.983015900000055#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tuen (integreret institution) </p> Tofteskovvej 10, 7130 Juelsminde<br/> Konstitueret Leder: Lisbet Bach Tang <br/> Tlf.: 79 83 31 60<br/> <a href="mailto:bornehusettuen@hedensted.dk">bornehusettuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.borneweb.dk" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tusindfryd (integreret institution)#|#55.70929599999999,9.988676899999973#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tusindfryd (integreret institution) </p> Tofteskovvej 2b, 7130 Juelsminde<br/> Konstitueret Leder: Lisbet bach Tang Afdelingsleder: Mikael Boldrup<br> <br/> Tlf.: 79 91 83 91<br/> <a href="mailto:tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk">tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.borneweb.dk" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Tørring Børnehus (integreret institution)#|#55.8573835,9.489652299999989#|# <p class="gmtitle" >Tørring Børnehus (integreret institution) </p> Drosselvej 4, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 74 11 20<br/> <a href="mailto:torringboernehave@hedensted.dk">torringboernehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Tørring Børnehus's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Spiloppen#|#55.77155399999999,9.708024000000023#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Spiloppen </p> Østerled 4, 8722 Hedensted<br/> Leder: Gitte Nordstrøm Ibsen<br/> Tlf.: 79 74 12 03<br/> <a href="mailto:gitte.ibsen@hedensted.dk">gitte.ibsen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://spiloppen.aula.dk/" target=" _blank" >Spiloppens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Giraffen#|#55.807641,9.99852199999998#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Giraffen </p> Sønderbakken 25A, Glud, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Kirsten Ravn Kjems<br/> Tlf.: 79 91 83 85<br/> <a href="mailto:giraffen@hedensted.dk">giraffen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.giraffenglud.dk" target=" _blank" >Den integrerede institution Giraffens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Tryllefløjten#|#55.732684,9.70776699999999#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Tryllefløjten </p> Skolevej 3B, 8721 Daugård<br/> Leder: Lisbeth Østergaard<br/> Tlf.: 79 83 30 95<br/> <a href="mailto:lisbeth.oestergaard@hedensted.dk">lisbeth.oestergaard@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.trylleflojten.dk" target=" _blank" >Tryllefløjtens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Barrit Børnehus#|#55.7151394,9.879018999999971#|# <p class="gmtitle" >Barrit Børnehus </p> Barrit Langgade 49, 7150 Barrit<br/> Leder: Helle Eglin<br/> Tlf.: 79 83 31 91<br/> <a href="mailto:helle.eglin@hedensted.dk">helle.eglin@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://barrit-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Barrit Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Stjerneskuddet#|#55.7831,9.69396299999994#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Stjerneskuddet (integreret institution) </p> Stjernegårdsvej 18, 8722 Hedensted<br/> Leder: Pia Mildahl Hammershøj<br/> Tlf.: 79 74 12 40<br/> <a href="mailto:stjerneskuddet@hedensted.dk">stjerneskuddet@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stjerneskuddet.aula.dk/" target=" _blank" >Stjerneskuddets hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Øster Snede Børnehus#|#55.797467,9.652985#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Børnehus </p> Ribevej 65B, Kragelund, 8723 Løsning<br> Leder: Stinne Møller Jespersen<br> Tlf.: 75 89 34 41<br> <a href="mailto:ostersnedebornehus@hedensted.dk">ostersnedebornehus@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oestersnedeboernehus.dk" target=" _blank" >Øster Snede Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Myretuen#|#55.854594,9.500190900000007#|# <p class="gmtitle" >Myretuen </p> Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 83 30 03<br/> <a href="mailto:myretuen@hedensted.dk">myretuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Myretuen's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Søstjernen (integreret institution)#|#55.86854400000001,9.608713999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen (integreret institution) </p> Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 79 74 13 40<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raskmolleborneunivers.dk" target=" _blank" >Søstjernen's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##
Anne Lise Sønderby#|#55.77139099999999,9.712899#|# <p class="gmtitle" >Anne Lise Sønderby </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anne%20Lise%20S%C3%B8nderby%20%28Lise%29.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Marie Lyshøj#|#55.87169,9.613893#|# <p class="gmtitle" >Anne Marie Lyshøj </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anne%20Marie%20Lysh%C3%B8j.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Marie Pedersen (MIe)#|#55.885639,9.568199#|# <p class="gmtitle" >Anne Marie Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anna%20Marie%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Toftegaard Sørensen#|#55.807219,9.760429#|# <p class="gmtitle" >Anne Toftegaard Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anne%20Toftegaard%20S%C3%B8rensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Annette Asmussen#|#55.762959,9.858266#|# <p class="gmtitle" >Annette Asmussen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Annette%20Asmussen.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Annette N. Jensen#|#55.7990892,9.9331003#|# <p class="gmtitle" >Annette N. Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Annette%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anni Madsen#|#55.756663,9.861761099999999#|# <p class="gmtitle" >Anni Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anni%20Madsen.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bente Buhl, Minidagplejer#|#55.8027141,9.7038385#|# <p class="gmtitle" >Bente Buhl, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Bente%20Buhl.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bente Sørensen#|#55.796723,9.581004#|# <p class="gmtitle" >Bente Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Bente%20S%C3%B8rensen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Berit H Jensen#|#55.83588,9.527477000000001#|# <p class="gmtitle" >Berit H Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Berit%20Helb%C3%A6k%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Betty Mogensen#|#55.851326,9.474529#|# <p class="gmtitle" >Betty Mogensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Betty%20Mogensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Borup#|#55.8050615,9.6893617#|# <p class="gmtitle" >Birgit Borup </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgit%20Borup_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Faaborg Larimore#|#55.88564299999999,9.5603336#|# <p class="gmtitle" >Birgit Larimore </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgit%20Larimore.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Vibild Pedersen#|#55.852858,9.5878949#|# <p class="gmtitle" >Birgit Vibild </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Irene%20Skou%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgitte Lorentsen#|#55.7707831,9.7001442#|# <p class="gmtitle" >Birgit Lorentsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgitte%20Lorentsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgitte Vendelbo#|#55.81036,9.755289#|# <p class="gmtitle" >Birgitte Vendelbo </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgitte%20Vendelbo%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bitte Juul#|#55.849356,9.5892319#|# <p class="gmtitle" >Bitte Juul </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birthe%20Kirstine%20Juul.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Britta Nielsen#|#55.86604389999999,9.483517899999999#|# <p class="gmtitle" >Britta Nielsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Britta%20Nielsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Camilla Thirstrup Madsen#|#55.751301,9.852418#|# <p class="gmtitle" >Camilla Thirstrup Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Camilla%20Thirstrup%20Madsen.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Dybmose#|#55.7925194,9.6940496#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Dybmose </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Charlotte%20Dybmose.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Henriksen#|#55.8480467,9.4807679#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Thureby Henriksen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Charlotte%20Thureby%20Henriksen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Sørensen#|#55.7686219,9.9731223#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Charlotte%20U%20S%C3%B8rensen.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Connie Kjerkegård#|#55.707237,9.896272999999999#|# <p class="gmtitle" >Connie Kjerkegård </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Connie%20Kjergaard.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Dorthe Enghøj Lauridsen#|#55.8352089,9.5319939#|# <p class="gmtitle" >Dorthe Enghøj Lauridsen </p> #|#36a01f##|##Else Ibsen#|#55.792373,9.8070421#|# <p class="gmtitle" >Else Ibsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Else%20Ibsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Gæstehuset, Torvegade, Tørring#|#55.848774,9.486061#|# <p class="gmtitle" >Gæstehuset i Tørring </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/G%C3%A6stehuset%20i%20T%C3%B8rring.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Jakobsen#|#55.850209,9.70241#|# <p class="gmtitle" >Hanne Jakobsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Hanne%20Jakobsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Mathiasen#|#55.87106000000001,9.610431#|# <p class="gmtitle" >Hanne Mathiasen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Hanne%20Mathiasen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Møllegaard, Gæstedagplejer#|#55.75800350000001,9.8601868#|# <p class="gmtitle" >Hanne Møllegaard, Gæstedagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Hanne%20M%C3%B8llegaard.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Bjerregård#|#55.77382799999999,9.7157009#|# <p class="gmtitle" >Helle Bjerregård </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2015.03.2022_3.pdf" target=" _blank" >Helle Bjerregård » </a > #|#36a01f##|##Helle Capion#|#55.7596569,9.9409704#|# <p class="gmtitle" >Helle Capion </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Helle%20Capion.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Reedtz#|#55.7064336,9.991036699999999#|# <p class="gmtitle" >Dagplejer Helle Reedtz </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Helle%20Reedtz.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Henrikka Oehlenslæger#|#55.83684419999999,9.5226203#|# <p class="gmtitle" >Henrikka Oehlenslæger </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Henrikka%20Oehlensl%C3%A6ger.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Ingrid Pedersen#|#55.790122,9.578434#|# <p class="gmtitle" >Ingrid Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ingrid%20Pedersen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Irene Skov Pedersen#|#55.850824,9.5904201#|# <p class="gmtitle" >Irene Skou Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Irene%20Skou%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jane Daugaard, Minidagplejer#|#55.804537,10.000093#|# <p class="gmtitle" >Jane Daugaard, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Jane%20Legind%20Daugaard.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Janni Benner Thomsen#|#55.79777430000001,9.6440405#|# <p class="gmtitle" >Janni Benner Thomsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Janni%20Benner%20thomsen.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jeanet Skytte Madsen#|#55.7079666,9.9933027#|# <p class="gmtitle" >Jeanet Skytte Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Jeanet%20Skytte%20Madsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jessica Thomsen#|#55.8476381,9.581144600000002#|# <p class="gmtitle" >Jessica Thomsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Jessica%20Thomasen_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jette M. Jeppesen#|#55.8085304,10.0004212#|# <p class="gmtitle" >Jette M. Jeppesen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20profilramme%20NY.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Karen Eskildsen#|#55.77339,9.706033#|# <p class="gmtitle" >Karen Eskildsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Karen%20Eskildsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Karina Birkebæk Jensen#|#55.811158,9.775777#|# <p class="gmtitle" >Karina Birkebæk Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Karina%20Birkeb%C3%A6k%20Jensen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Katja Høeg#|#55.77228659999999,9.698425799999999#|# <p class="gmtitle" >Katja Høeg </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Katja%20H%C3%B8eg.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Kirsten Erfurt#|#55.7039295,9.9928794#|# <p class="gmtitle" >Kirsten Erfurt </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Kirsten%20Erfurt.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Hald Nielsen#|#55.805646,9.6904869#|# <p class="gmtitle" >Lene Hald Nielsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lene%20Hald%20Nielsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Koch Jensen#|#55.760642,9.595272#|# <p class="gmtitle" >Lene Koch Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lene%20Koch%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Mathiasen, Minidagplejer#|#55.8483701,9.588438#|# <p class="gmtitle" >Lene Mathiasen, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lene%20Mathiasen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Meisner#|#55.7264566,9.8416117#|# <p class="gmtitle" >Lene Meisner </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lene%20Meisner.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lill Anni Buus Møller#|#55.778428,9.708069#|# <p class="gmtitle" >Lill Buus Møller </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lill%20Buus%20M%C3%B8ller_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Linda Lindal Pedersen#|#55.760856,9.61196#|# <p class="gmtitle" >Linda Lindal Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Linda%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Linda Nebel#|#55.7935947,9.5765345#|# <p class="gmtitle" >Linda Nebel </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Linda%20Nebel.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lis Reedtz#|#55.79212080000001,9.8078053#|# <p class="gmtitle" >Lis Reedtz </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lis%20Reedtz.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lise Lotte Christensen-Minidagplejer#|#55.757292,9.851417#|# <p class="gmtitle" >Lise Lotte Christensen-Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lise%20Lotte%20Christensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Liselotte Rand#|#55.849298,9.588288#|# <p class="gmtitle" >Liselotte Rand, gæstedagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Liselotte%20Rand_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Christiansen#|#55.8526149,9.703624#|# <p class="gmtitle" >Lone Christiansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lone%20Christiansen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Rathmann#|#55.806838,9.695921700000001#|# <p class="gmtitle" >Lone Rathmann </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lone%20Rathmann.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Sørensen#|#55.78546,9.859478#|# <p class="gmtitle" >Lone Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lone%20S%C3%B8rensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lotte Koch Jensen#|#55.797285,9.578140999999999#|# <p class="gmtitle" >Lotte Koch Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lotte%20Koch%20Jensen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lotte U. Jensen#|#55.7681124,9.6907228#|# <p class="gmtitle" >Lotte U Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lotte%20Ulbrandt%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Louise Duerlund Rasmussen#|#55.7014273,9.7880998#|# <p class="gmtitle" >Louise Duerlund Rasmussen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2020.05.2022_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lykke Johansen#|#55.763726,9.7005351#|# <p class="gmtitle" >Lykke Johansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lykke%20Johansen.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Majbritt Hessellund Kjeldgaard#|#55.8455722,9.4989378#|# <p class="gmtitle" >Majbritt Hessellund Kjeldgaard </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2010.02.2022_4.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Marianne Klærke Frandsen#|#55.8523618,9.4750265#|# <p class="gmtitle" >Marianne Klærke Frandsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Marianne%20Kl%C3%A6rke%20Frandsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Merete Thyrsted#|#55.873563,9.611301899999999#|# <p class="gmtitle" >Merete Thyrsted </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Merete%20Thyrsted.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Mette Isaksen#|#55.7899294,9.807384599999999#|# <p class="gmtitle" >Mette Isaksen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Mette%20Isaksen.pdf" target=" _self" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Michaela Riisager Seerup#|#55.7907661,9.5772534#|# <p class="gmtitle" >Michaela Riisager Seerup </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Michaela%20Riisager%20Serup.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Mona Frandsen#|#55.7734461,9.711690299999999#|# <p class="gmtitle" >Mona Frandsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Mona%20Frandsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Mona Pedersen#|#55.86235199999999,9.494811#|# <p class="gmtitle" >Mona Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Mona%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Nadia Schulze#|#55.75803699999999,9.841154999999999#|# <p class="gmtitle" >Nadia Schulze </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%202%20sider%2C%201_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Puk Hauge#|#55.7878355,9.695338699999999#|# <p class="gmtitle" >Ellen Marianne Hauge </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ellen%20Marianne%20Hauge%20%28Puk%29.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Ragnhild Sørensen#|#55.882703,9.57925#|# <p class="gmtitle" >Ragnhild Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ragnhild%20S%C3%B8rensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Randi Jakobsen#|#55.753849,9.8555001#|# <p class="gmtitle" >Randi Jakobsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Randi%20Jakobsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Randi Skovmand#|#55.789367,9.576588#|# <p class="gmtitle" >Randi Skovmand </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Randi%20Skovmand%20Pedersen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Sacha Døssing#|#55.812363,9.758391#|# <p class="gmtitle" >Sacha Døssing </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Sacha%20D%C3%B8ssing.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Sarah Pedersen#|#55.860609,9.695328#|# <p class="gmtitle" >Sarah Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Sarah%20Pedersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Solveig Andersen#|#55.8478863,9.485718#|# <p class="gmtitle" >Solveig Andersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Solveig%20Andersen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Dalbyvej#|#55.7634223,9.7259162#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Dalbyvej </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Dalbyvej.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Fuglereden#|#55.8512302,9.4827728#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Fuglereden </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Fuglereden.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Hjortsvang#|#55.890185,9.497722999999999#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Hjortsvang </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Hjortsvang_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Hurlumhejhuset#|#55.778513,9.6947739#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Hurlumhejhuset </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Hurlumhejhuset.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Kernehuset#|#55.84864863818556,9.486728934887685#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Kernehuset </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Kernehuset.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Raketten#|#55.7831,9.693963#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Raketten </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Raketten.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Regnbuen#|#55.8295019,9.530938599999999#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Regnbuen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Stordagplejen%20Regnbuen.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Tumlebakken#|#55.795513,9.570953000000001#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Tumlebakken </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.11.2019.docx__0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Susanne Therkelsen#|#55.7778381,9.6893864#|# <p class="gmtitle" >Susanne Therkelsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Susanne%20Perrson%20Therkelsen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Tanja Flindt#|#55.8022021,9.6918658#|# <p class="gmtitle" >Tanja Flindt </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2010.02.2022_4.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Tina Holst#|#55.7004295,9.7891807#|# <p class="gmtitle" >Tina Holst </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Tina%20Holst.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Toni Jensen, Minidagplejer#|#55.84619069999999,9.4912147#|# <p class="gmtitle" >Toni Jensen, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Toni%20Jensen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Åse Andersen#|#55.810506,9.667963#|# <p class="gmtitle" >Åse Andersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/%C3%85se%20Andersen_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Merete Lehmann Buch#|#55.8526827,9.698761099999999#|# <p class="gmtitle" >Præsentation </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Merete%20Lehmann%20Buch_0.pdf" target=" _blank" >Merete Lehmann Buch » </a > #|#36a01f##|##Sabine Ursula Sørensen#|#55.7752409,9.9304432#|# <p class="gmtitle" >Præsentation </p> #|#36a01f##|##Henriette Brandt Andressen#|#55.8475952,9.4855543#|# <p class="gmtitle" >Præsentation </p> #|#36a01f##|##Tove Lillian Thomsen#|#55.84651479999999,9.4963146#|# <p class="gmtitle" >Præsentation </p> #|#36a01f##|##Line Bruun Junker#|#55.7761086,9.7121131#|# <p class="gmtitle" >Line Bruun Junker </p> #|#36a01f##|##Mie Høgsholt Nilson#|#55.83666789999999,9.5482733#|# <p class="gmtitle" >Mie Høgsholt Nilson </p> #|#36a01f##|##
Barrit Skole#|#55.715093,9.87986699999999#|# <p class="gmtitle" >Barrit Skole </p> Tlf.: 75 69 11 95 Leder: Vinnie Albrechtsen <p> <a class="gmlink" href = " http://www.barrit-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Daugård Skole#|#55.7325107,9.707255099999998#|# <p class="gmtitle" >Daugård Skole </p> Tlf.: 79 83 30 80 Leder: Leif Kruse <p> <a class="gmlink" href = " http://www.daugaard-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Glud Skole#|#55.80711909999999,10.002180899999985#|# <p class="gmtitle" >Glud Skole </p> Tlf.: 79 74 11 30 Leder: Morten Arndal <p> <a class="gmlink" href = " http://www.glud-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Hedensted Skole#|#55.7711493,9.7056699#|# <p class="gmtitle" >Hedensted Skole </p> Tlf.: 75 89 11 22<br/> Leder: Vibeke Ancker<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.hedensted-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Skolen i Midten#|#55.758786,9.845919999999978#|# <p class="gmtitle" >Skolen i Midten (SIM) </p> Tlf.: 79 83 31 00<br/> Leder: Troels Brogård Andersen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.skolenimidten.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Hornsyld Skole#|#55.756097,9.863038999999958#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Skole </p> Tlf.: 79 75 58 58<br/> Leder: Jesper Karkov<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.hornsyld-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Juelsminde Skole#|#55.71198709999999,9.985932300000059#|# <p class="gmtitle" >Juelsminde Skole </p> Tlf.: 79 83 31 31<br/> Leder: Lasse Kristensen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.juelsminde-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Korning Skole#|#55.8520004,9.702867100000049#|# <p class="gmtitle" >Korning Skole </p> Tlf.: 75 67 31 67<br/> Ledelse under Løsning Skole Daglig Leder: Rikke W. Ganderup<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.korning-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Ølholm Skole#|#55.829621,9.530808999999977#|# <p class="gmtitle" >Ølholm Skole og Børnehave </p> Tlf.: 79 74 12 10<br/> Leder: Henrik Stoustrup<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oelholm-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Lindved Skole#|#55.7910823,9.576422900000011#|# <p class="gmtitle" >Lindved Skole </p> Tlf.: 75 85 14 11<br/> Leder: Jakob B. Preuthun<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://lindved-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Løsning Skole#|#55.802243,9.698051999999961#|# <p class="gmtitle" >Løsning Skole </p> Tlf.: 79 74 11 66 <br/> Leder: Helle Vestergaard<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.loesning-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Rask Mølle Skole#|#55.87524999999999,9.611679999999978#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Skole </p> Tlf.: 79 74 17 00<br/> Leder: Frank Forsberg Pedersen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://rask-moelle-skole.dk/" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Rårup Skole#|#55.772512,9.935774000000038#|# <p class="gmtitle" >Rårup Skole </p> Tlf.: 79 83 30 20<br/> Leder: Anette Stenfeldt<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raarup-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stenderup Skole#|#55.7906483,9.804892600000017#|# <p class="gmtitle" >Stenderup Skole </p> Tlf.: 79 74 12 80<br/> Leder: Anders Harfot<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.stenderup-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stjernevejskolen#|#55.780766,9.695132999999942#|# <p class="gmtitle" >Stjernevejskolen </p> Tlf.: 79 74 11 50<br/> Leder: Sabina Marquard Madsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " https://stjernevejskolen.aula.dk/" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stouby Skole#|#55.705244,9.796943000000056#|# <p class="gmtitle" >Stouby Skole </p> Tlf.: 79 74 12 60<br/> Leder: Valther Th. Pedersen <p> <a class="gmlink" href = " http://www.stouby-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Tørring Skole#|#55.860352,9.487100000000055#|# <p class="gmtitle" >Tørring Skole </p> Tlf.: 79 74 11 88<br/> Leder: Pia Fårbæk Jokumsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerring-skole.dk" target=" _self" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Uldum Skole#|#55.845467,9.585148000000004#|# <p class="gmtitle" >Uldum Skole </p> Tlf.: 75 67 80 37<br/> Leder: Sofie Stolze<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.uldum-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Ølsted Skole#|#55.807786,9.757472900000039#|# <p class="gmtitle" >Ølsted Skole </p> Tlf.: 79 74 12 20<br/> Leder: Lars Mikkelsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oelsted-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Øster Snede Skole#|#55.797991,9.652547000000027#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Skole </p> Tlf.: 79 91 82 80<br/> Leder: Mads Paaske<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oester-snede-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Åle-Hjortsvang Skole#|#55.888988,9.562844000000041#|# <p class="gmtitle" >Åle-Hjortsvang Skole </p> Tlf.: 79 91 83 77<br/> Leder: Frank Kjær<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.aale-hjortsvang-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##
Børnehaven Skovtrolden#|#55.78610699999999,9.855085000000031#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Skovtrolden </p> Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birgit Barasinski<br/> Tlf. 75 68 16 02<br/> <a href="mailto:skovtrolden@hedensted.dk"> skovtrolden@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://skovtroldenbjerre.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehaven Skovtroldens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Stjerneskuddet (integreret institution)#|#55.7831,9.69396299999994#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Stjerneskuddet (integreret institution) </p> Stjernegårdsvej 18, 8722 Hedensted<br/> Leder: Anne-Dorthe Rasztar<br/> Tlf.: 79 74 12 40<br/> <a href="mailto:stjerneskuddet@hedensted.dk">stjerneskuddet@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stjerneskuddet.aula.dk/" target=" _blank" >Stjerneskuddets hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Barrit Børnehus (Integreret institution)#|#55.7151394,9.879018999999971#|# <p class="gmtitle" >Barrit Børnehus (Integreret institution) </p> Barrit Langgade 49, 7150 Barrit<br/> Leder: Helle Eglin<br/> Tlf.: 79 83 31 91<br/> <a href="mailto:helle.eglin@hedensted.dk">helle.eglin@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://barrit-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Barrit Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Lille Dalby (integreret institution)#|#55.7618,9.724373900000046#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Lille Dalby (integreret institution) </p> Lille Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted<br/> Leder: Niels Henning Stræde Nielsen<br/> Tlf.: 79 74 13 30<br/> <a href="mailto:lilledalby@hedensted.dk"> lilledalby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://lilledalby.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Lille Dalbys hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Børnekæret#|#55.85124099999999,9.584149000000025#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Børnekæret </p> Kærvejen 30, 7171 Uldum<br/> Leder: Jette Risager<br/> Tlf.: 79 83 31 80<br/> <a href="mailto:boernekaeret@hedensted.dk">boernekaeret@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://bornekaeret.aula.dk/" target=" _self" >Børnehaven Børnekærets hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Eventyrhaven#|#55.79447099999999,9.572819999999979#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Eventyrhaven </p> Kofodsvej 4, Lindved, 7100 Vejle<br/> Leder: Gerner Husted Christensen<br/> Tlf.: 79 74 13 05<br/> <a href="mailto:eventyrhaven@hedensted.dk">eventyrhaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://eventyrhavenlindved.aula.dk" target=" _blank" >Børnehaven Eventyrhavens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Tippen (integreret institution)#|#55.811508,9.704690400000004#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Tippen (integreret institution) </p> Rævebjergvej 21, 8723 Løsning<br/> Leder: Susie Helle Johnsen<br/> Tlf.: 79 91 82 70<br/> <a href="mailto:tippen@hedensted.dk">tippen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tippen.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Tippens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Østerled (integreret institution)#|#55.771309,9.708529999999996#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Østerled (integreret institution) </p> Østerled 2, 8722 Hedensted<br/> Leder: Kirsten Laursen<br/> Tlf. 79 75 52 69<br/> <a href="mailto:Osterled@Hedensted.dk">Osterled@Hedensted.dk.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oesterled.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Østerleds hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Øster Snede Børnehus (Integreret institution)#|#55.797467,9.652985#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Børnehus (Integreret institution) </p> Ribevej 65B, Kragelund, 8723 Løsning<br> Leder: Stinne Møller Jespersen<br> Tlf.: 75 89 34 41<br> <a href="mailto:ostersnedebornehus@hedensted.dk">ostersnedebornehus@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://oestersnedeboernehus.aula.dk/" target=" _blank" >Øster Snede Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Hedensted Børneunivers - Børnehaven Lykkebo#|#55.770515,9.702889000000027#|# <p class="gmtitle" >Hedensted Børneunivers - Børnehaven Lykkebo </p> Østerbrogade 26A, 8722 Hedensted<br> Konst. Leder: Mette Andresen<br> Tlf.: 79 74 12 03<br> <p> <a class="gmlink" href = " https://bhvlykkebo.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehaven Lykkebos hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Hedensted Børneunivers - Børnehuset Spiloppen (Integreret institution)#|#55.77155399999999,9.708024000000023#|# <p class="gmtitle" >Hedensted Børneunivers - Børnehuset Spiloppen (Integreret institution) </p> Østerled 4, 8722 Hedensted<br/> Konst. leder: Katja Kristensen<br/> Tlf.: 79 74 12 03<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://spiloppen.aula.dk/" target=" _blank" >Spiloppens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Giraffen (Integreret institution)#|#55.807641,9.99852199999998#|# <p class="gmtitle" >Idrætsinstitutionen Børnehuset Giraffen (Integreret institution) </p> Sønderbakken 25A, Glud, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Kirsten Ravn Kjems<br/> Tlf.: 79 91 83 85<br/> <a href="mailto:giraffen@hedensted.dk">giraffen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://giraffenglud.aula.dk/" target=" _blank" >Giraffens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Tryllefløjten (Integreret institution)#|#55.732684,9.70776699999999#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Tryllefløjten (Integreret institution) </p> Skolevej 3B, 8721 Daugård<br/> Leder: Lisbeth Østergaard<br/> Tlf.: 79 83 30 95<br/> <a href="mailto:lisbeth.oestergaard@hedensted.dk">lisbeth.oestergaard@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.trylleflojten.dk" target=" _blank" >Tryllefløjtens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Idrætsbørnehus Skjold (Integreret institution)#|#55.797185,9.940214999999966#|# <p class="gmtitle" >Idrætsbørnehus Skjold (Integreret institution) </p> Skjold Kirkevej 20B, Skjold, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 24 29<br/> <a href="mailto:idraetsbornehaven.skjold@hedensted.dk">idraetsbornehaven.skjold@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://idraetsbornehavenskjold.aula.dk/" target=" _blank" >Idrætsbørnehaven Skjolds hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Rårup Børnehus (integreret institution)#|#55.774733,9.930178000000069#|# <p class="gmtitle" >Rårup Børnehus (integreret institution) </p> Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 53 43<br/> <a href="mailto:raarup.bornehave@hedensted.dk">raarup.bornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://raarupbornehus.aula.dk/" target=" _blank" >Rårup Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution)#|#55.757495,9.84931800000004#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution) </p> Bakkevej 20A, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birte Tjagvad Schmidt<br/> Tlf.: 79 74 12 50<br/> <a href="mailto:hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk">hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://hib.aula.dk/" target=" _blank" >Hornsyld Idrætsbørnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Landsbyhaven#|#55.8520004,9.702867100000049#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Landsbyhaven </p> Korningvej 70, 8700 Horsens<br/> Leder: Rikke W. Ganderup<br/> Tlf.: 75 67 34 95<br/> <a href="mailto:landsbyhaven@hedensted.dk">landsbyhaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://korning-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Landsbyhavens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Skovly (integreret institution)#|#55.694017,9.804509999999937#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Skovly (integreret institution) </p> Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby<br/> Leder: Helle Helstrup Hoé<br/> Tlf.: 79 74 16 66<br/> <a href="mailto:skovly@hedensted.dk">skovly@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://skovlyistouby.aula.dk/" target=" _blank" >Den integrerede institution Skovlys hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Rask Mølle Børneunivers - Skovstjernen#|#55.871916,9.613576999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Skovstjernen </p> Gyvelvej 3, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 75 67 83 39<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://raskmolleborneunivers.aula.dk/" target=" _blank" >Rask Mølle Børneunivers' hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen (integreret institution)#|#55.86854400000001,9.608713999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen (integreret institution) </p> Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 79 74 13 40<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://raskmolleborneunivers.aula.dk/" target=" _blank" >Søstjernen's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Ølholm Børnehave#|#55.835835,9.530275999999958#|# <p class="gmtitle" >Ølholm Børnehave </p> Skolevej 103, Ølholm, 7160 Tørring<br/> Leder: Henriette Korch<br/> Tlf.: 79 74 12 18<br/> <a href="mailto:henriette.korch@hedensted.dk">henriette.korch@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://oelholm-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Ølholm Skole, Børnehave og SFO's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tuen (integreret institution)#|#55.710123,9.983015900000055#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tuen (integreret institution) </p> Tofteskovvej 10, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Lisbet Bach Tang <br/> Afdelingsleder: Jennifer Marks Adelholm Tlf.: 79 83 31 60<br/> <a href="mailto:bornehusettuen@hedensted.dk">bornehusettuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://tofteskovens.aula.dk/" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tusindfryd (integreret institution)#|#55.70929599999999,9.988676899999973#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tusindfryd (integreret institution) </p> Tofteskovvej 2b, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Lisbet Bach Tang<br> <br/> Tlf.: 79 91 83 91<br/> <a href="mailto:tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk">tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.aula.dk/" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Tørring Børnehus (integreret institution)#|#55.8573835,9.489652299999989#|# <p class="gmtitle" >Tørring Børnehus (integreret institution) </p> Drosselvej 4, 7160 Tørring<br/> Konst. leder: Gitte Junge<br> Tlf.: 79 74 11 20<br/> <a href="mailto:torringboernehave@hedensted.dk">torringboernehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://toerringinstitutionen.aula.dk/" target=" _blank" >Tørring Børnehus's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Myretuen (integreret institution)#|#55.854594,9.500190900000007#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Myretuen (integreret institution) </p> Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring<br/> Konst. Leder: Pia Sundgaard<br> Tlf.: 79 83 30 03<br/> <a href="mailto:myretuen@hedensted.dk">myretuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://toerringinstitutionen.aula.dk/" target=" _blank" >Myretuen's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Ølsted Børnehave#|#55.81,9.761111099999994#|# <p class="gmtitle" >Ølsted Børnehave </p> Kirstinelundsvej 22, Ølsted, 8723 Løsning<br/> Leder: Lone Kjeldsen<br/> Tlf.: 79 74 12 35<br/> <a href="mailto:olstedbornehave@hedensted.dk">olstedbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oelsted-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Ølsted Børnehave's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##TIP Teamet Minigruppen Hedensted (Team for inkluderende pædagogik)#|#55.778513,9.6947739#|# <p class="gmtitle" >TIP Teamet Minigruppen Hedensted (Team for inkluderende pædagogik) </p> Lunavej 2, 8722 Hedensted<br/>Leder:Lone Kirkeby<br/>Tlf: 29 63 15 94<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.tip-teamet.dk" target=" _blank" >TIP Teamet, team for inkluderende pædagogik hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Aale-Hjortsvang Børneby#|#55.887327,9.562531900000067#|# <p class="gmtitle" >Aale-Hjortsvang Børneby </p> Aale Bygade 21A, Aale, 7160 Tørring<br/> Konst. leder: Ann Holm<br/> Tlf. 79 74 12 90<br/> <a href="mailto:aalehjortsvangboerneby@hedensted.dk">aalehjortsvangboerneby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://aale-hjortsvang-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Aale-Hjortsvang Børneby's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##