Politik for sprog og læsning

Vi ved, at et godt sprog er en af forudsætningerne for læsetilegnelsen. Vi ved også, at voksne spiller en aktiv rolle i børns sprogtilegnelse.
billedestribe med børn og voksne i læsesituationer

I Hedensted kommune ønsker vi at skabe meningsfulde sammenhænge, hvor sprog- og læsefærdigheder udvikles i inspirerende læringsfællesskaber.

Politik for Sprog og Læsning sætter rammen for arbejdet med at løfte alle børns sprog og læsekompetencer og for styrkelse af læselysten. Dette sker i et stærkt samarbejde mellem forældrene og sundhedsplejen, dagtilbud og skole.

Hedensted kommunes Politik for Sprog og Læsning skal ses som en hjælp og støtte for de voksne omkring børn og unge, så disse udvikler gode kommunikative sprogfærdigheder, skriftsprog og funktionelle læsefærdigheder, der gør dem til fremtidsparate og livsduelige unge, der kan deltage i et demokratisk samfund.

Derfor handler denne politik om sprog- og læseudviklingen hos et barn lige fra det bliver født: Om sprog og læring hjemme hos far og mor, i dagtilbud og i skolen, hvor den egentlige læseindlæring starter – og hvor arbejdet med sprog og læsning fortsætter til den unge forlader skolen

I Udvalget for Læring har vi stort fokus på, at vi i Hedensted kommune lever op til Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven samt de kommunale politikker på dagtilbud- og skoleområdet.

Som politikere vil vi gerne vise den overordnede retning, og det gør vi med denne Politik for Sprog og Læsning. Den viser vejen for ledelser og pædagoger/lærere, som vi håber får stor fornøjelse af den i hverdagen.

Merete Skovgaard-Jensen
Formand for Læring