Vedligeholdelse af vandløb

Vandløb vedligeholdes for at sikre afvanding af områder langs vandløbene
Vandløbsvedligeholdelse

Vandløb vedligeholdes ved at fjerne grøde, sand og mudder fra vandløbene. Vedligeholdelsen bør udføres skånsomt, så der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbet. Du må ikke ikke fjerne grus og sten fra vandløb eller vandløbets kanter.

Du kan læse mere om vedligeholdelse af vandløb på Naturstyrelsens hjemmeside.