Regulativer for vandløb

Alle kommunale vandløb har et regulativ, som beskriver hvordan et vandløb skal se ud og passes. Kort sagt indeholder det vandløbets regler
Kvæg ved vandløb

Alle de kommunale vandløb har et regulativ. Et regulativ indeholder regler for det enkelte vandløb. Regulativet bestemmer vandløbets størrelse og hvor meget vand, der kan løbe i vandløbet. Det indeholder retningslinjer for hvornår og hvordan vandløbet skal vedligeholdes. I regulativet kan du finde ud af, om der er regler for hegning langs vandløbet, sejlads og lignende.

Vandløbets regulativ er en slags kontrakt, der er skrevet mellem lodsejerne og kommunen.