Overvågning af vandstande

I nogle vandløb er der opsat målestationer. Målestationerne måler løbende vandstanden i vandløbet.
Målestation

Overvågning af vandstande i vandløbet kan bruges til at vurdere, hvor meget vand, der løber i vandløbet. Opmålingerne kan også bruges til at se, om der er mere vand i vandløbet, end der plejer at være.

Se de målestationer som måler vandstande i Hedensted kommune.

 

 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift