Rotter

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til Hedensted Kommune.
Rotte spiser af skraldespand

Har du rotter eller mistanke om, at du har rotter, skal du anmelde det via selvbetjeningsløsningen. Din anmeldelse vil herefter blive behandlet i henhold til nedenstående:

Du vil blive kontaktet pr. telefon for nærmere aftale om, hvornår rottebekæmperen kommer.

Bemærk, at der kan gå op til 8 dage fra anmeldelses dato, til rottefængeren undersøger og evt. igangsætter bekæmpelse af rotter.

Anmeldelser om rotter indendørs i beboelse, fødevarevirksomheder, institutioner som skoler, børnehaver mv. håndteres indenfor ét døgn. Såfremt anmeldelsen drejer sig om rotter indendørs, vil du blive kontaktet for aftale om besøg.

Alle, der kan konstatere rotter, er ansvarlige for at anmelde det, så der kan blive igangsat en effektiv rottebekæmpelse.

Kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Bekæmpelsesfirmaer, der laver aftale om en rottesikringsordning med en virksomhed, skal meddele dette på mail til rotter@hedensted.dk

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for bekæmpelse af rotter på din ejendom.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg