Byggesagsarkiv

Her kan du læse om muligheden for at se afsluttede byggesager på din ejendom.

Du kan finde afsluttede byggesager på din egen ejendomme. Arkivet opdateres løbende. 

Gå til byggesagsarkivet, du skal bruge NemID til at logge på arkivet.

Hvad kan du ikke finde i byggesagsarkivet:

  • Der er ikke adgang til offentlige bygninger, bankbygninger, militære anlæg o.l.
  • Fortrolige sager som indeholder f.eks. CPR-numre. 

Som ejer kan du bestille adgang til de lukkede sager ved at rette henvendelse til Hedensted Kommune på mail Filarkiv@hedensted.dk eller telefon 7975 5666. 

Har du fundet personfølsomme oplysninger eller fejl i en byggesag? 

Kontakt Hedensted Kommune på Filarkiv@hedensted.dk eller på telefon 7975 5666 med oplysning om hvilken sag det drejer sig om og hvor fejlen er. 
Derefter vil vi gennemgå sagen og rette fejlen, eller alternativt lukke sagen for offentlig adgang.