Skimmelsvamp

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder et tørt og sundt indeklima i din bolig.
Skimmelsvamp

Sådan kan du selv afhjælpe problemer med skimmelsvamp:

 • Sørg for at lufte godt ud - lav gennemtræk i boligen 10-15 minutter 2-3 gange dagligt.
  Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.
 • Hold friskluftventilerne i boligen åbne.
 • Luk døren til baderummet, når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud, når du er færdig med at bade – Hæng den våde klud til tørre udendørs.
 • Brug emhætte, når du laver mad.
 • Tør ikke tøj indendørs. Hæng det i stedet ud i det fri på tørresnor eller hæng det op i et ventileret tørrerum. Alternativt kan kondenstørretumbler eller tørretumbler med udtræk i det fri også anvendes.
 • Hold rumtemperaturen på 18 grader eller derover.
 • Hold samme temperatur i alle rum, også i soverum og i andre rum som kun benyttes af og til.
 • Sæt ikke møbler helt tæt op ad kolde ydervægge.
 • Hold boligen ren ved jævnlig grundig rengøring. Støv indeholder skimmelsvampesporer som ophober sig, hvis der ikke gøres rent.
 • Anvend kun helt tørt brænde i brændeovn og pejs, og undgå at have brænde med skimmelsvampe liggende indendørs.
 • Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte ejendomskontoret eller din udlejer hurtigst muligt, så skaden kan blive udbedret.

Leje bolig

 • Bliver du opmærksom på vækst af skimmelsvamp i din lejebolig, skal du kontakte udlejeren for at få undersøgt problemet nærmere. I kan i samarbejde forsøge at finde en årsag til skimmelvæksten og bekæmpelse heraf. Som lejer er det vigtigt at orientere sin udlejer med det samme, der opdages forhold, som er skadelige for boligen. På den måde er der mulighed for at minimere omfanget af skaderne.
 • I mange tilfælde skyldes forekomst af skimmelsvamp i boliger en kombination af forkert brug af boligen og fejl i bygningens klimaskærm (dvs. tag, ydervægge, vinduer, og gulvkonstruktion mod jorden). I første omgang kontaktes udlejer/ejer for at drøfte problemet nærmere.

Ejer bolig

 • Hvis du ejer din bolig, er du alene ansvarlig for bekæmpelsen af skimmelsvamp. Du har dog mulighed for at kontakte kommunen.

Kommunens tilsynspligt

Hvis udlejeren/ejeren er blevet gjort opmærksom på forekomst af skimmelsvamp i boligen, men ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid, eller hvis du er uenig i vurderingen af løsning på problemet, har du mulighed for at henvende dig til Kommunen.

Kommunen har efter Byfornyelsesloven pligt til at føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold.

Du kan kontakte kommunen ved at sende Digital Post

 1. Skriv ”Skimmelsvamp” og boligens adresse i emnefeltet
 2. Oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse
 3. Skriv kort hvilke gener, du oplever pga. skimmelsvampen
 4. Vedhæft gerne billeder til supplering af ovennævnte beskrivelse