Bygge- og beskyttelseslinjer

Når du skal bygge, skal du være opmærksom på, at din ejendom kan være omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer for at passe på naturen
Gudenåen

Naturen og landskabet omkring os giver os masser af muligheder og værdier. Det er vigtigt, at du er med til at beskytte værdierne, for de gør vores liv rigere og gør Hedensted Kommune til en attraktiv bo- og oplevelseskommune.

Et anlægs- eller byggeprojekt kan kræve en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15-19. Der kan være forbud mod placering af bygninger, skure, campingvogne, master m.v. nær skovbryn, søer og åer og omkring gravhøje og kirker. Desuden er der forbud mod terrænændringer og lignende omkring nogle søer, åer og ved strande.

Bygge- og beskyttelseslinjer omfatter:

Din ejendom

Er du i tvivl, om din ejendom er i et naturbeskyttet område?

Du kan finde mere information på Danmarks Miljøportal eller på kommunens webkort.

Kommunen kan i nogle tilfælde dispensere fra Naturbeskyttelseslovens § 15-19.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg