Privat skovrejsning

Her kan du læse om hvad du skal gøre hvis du ønsker at etablere en skov.
En idyllisk skov med træer og bund af blomster

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal, der udgør mere end 0,5 ha skal du udfylde og indsende en anmeldelse/ansøgning om skovetablering til kommunen.

Skovrejsningsprojekter skal screenes i forhold til VVM reglerne og nye afgørelser kan læses under VVM afgørelser.

For ejendomme, der i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde eller neutralt område, skal du anmelde til kommunen, at du ønsker at plante skov. Hvis du ikke har hørt fra os inden for 4 uger fra, vi har modtaget din ansøgning, kan du gå i gang med at plante din skov.

Hvis din ejendom er beliggende i et område, hvor skovrejsning er uønsket, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du kan kun få tilladelse til at plante skov, hvis der er særlige forhold, der taler for det.

Din ejendom

Du kan i Kommuneplan 2017 se om din ejendom ligger i skovrejsningsområde eller ved at klikke på kommunens webkort.

Læs mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Anmeldelse/ansøgning

Anmeldelse- og ansøgningsskemaet til skovrejsning finder du på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.