Uønskede planter og dyr

Uønskede planter og dyr kaldes ofte for invasive arter. Det er planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i Danmark.
Blomster

Invasive arter er planter og dyr, som ved hjælp fra mennesker, er blevet flyttet fra et område til et andet område, hvor de ikke lever naturligt. De har ofte ingen fjender, da de ikke naturligt hører hjemme i området, og derfor er der ikke nogen dyr, der har vænnet sig til at spise dem.

De invasive arter kommer ofte fra et område med et andet klima end det område, som de bliver flyttet til. Det anderledes klima kan f.eks gøre, at de kan formere sig oftere end normalt. Det gør, at den breder sig mere, end den ville gøre der, hvor den kommer fra.

Da invasive arter ofte breder sig meget, kan de være med til at gøre, at hjemmehørende planter og dyr forsvinder, fordi de invasive arter overtager deres levested.

Her kan du læse mere om invasive arter.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift