Kæmpe-Bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo er ikke en hjemmehørende plante i den danske natur og betegnes derfor som en invasiv art
Kæmpe-Bjørneklo

Igen i år skal der bekæmpes Kæmpe-Bjørneklo i Hedensted Kommune – se pressemeddelelsen

Her finder du folderen om kæmpe-Bjørneklo, bl.a. med oplysning om bekæmpelsespligt i Hedensted Kommune. 

Kæmpe-Bjørneklo er bragt til Danmark som prydplante. De seneste årtier har den spredt sig i naturen, fordi den ikke har naturlige fjender og er effektiv til at sprede sine frø. Dertil fortrænger den hjemmehørende planter ved hurtigt at vokse sig stor og skygge dem væk. Dette påvirker også det naturlige dyreliv, da der ikke findes mange smådyr, der vil leve under og nær den.

Især langs vandløb kan Kæmpe-Bjørneklo udgøre et problem, fordi dens frø kan spredes med vandet. Hvis den bliver dominant langs vandløbet kan det skabe en mindre stabil vandløbsbrink. Det kan betyde problemer som udskylning af jord og næringsstoffer til vandet, flytning af sand og en generel ændring af leveforholdene i vandløbet.

Kæmpe-Bjørneklo kan også udgøre en risiko for mennesker. Hvis plantens saft kommer på huden, kan det fremkalde en eksemlignende reaktion, der ligner og føles som store brandvabler. Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at man vasker huden og undgår sollys i en uges tid. Sollys kan forværre reaktionen, og helingen kan være lang.