Naturpleje

Lysåben natur skal plejes, for at det ikke skal gro til med krat og buske. Naturplejen kan for eksempel foretages med kvæg, der afgræsser området
Kvæg ved vandløb

Lysåbne arealer som overdrev, enge og nogle moser har brug for at blive plejet for ikke at gro til med krat og buske. Områderne har udviklet sig til den natur, de er i dag, fordi de igennem mange hundrede år er blevet brugt til drift i form af græsning og høslet. Denne form for naturområder vil derfor forandre sig, hvis plejen stopper. Det er derfor vigtigt, at du plejer lysåbne arealer, så de ikke forsvinder.

Naturpleje sikrer, at de lysåbne naturtyper bevares, og at de dyr og planter, der hører hjemme i disse områder, fortsat kan leve der. Med andre ord sikrer naturpleje et mangfoldigt dyre- og planteliv, så biodiversiteten bevares.

Læs mere om naturpleje

Former for naturpleje

Især græsning, men også høslet er gode plejeformer til at bevare den lysåbne natur.

Her kan du læse mere om Naturpleje i praksis og om Græsning og høslet i naturplejen.

Tilskud til naturpleje

Hvis dine arealer er udpeget som en del af Natura 2000, og/ eller hvis de har en høj naturværdi, er det muligt at søge tilskud til naturpleje hos Landbrugsstyrelsen. Du kan læse mere på Landbrugssturelsens tilskudsguide om pleje af græs- og naturarealer. Du kan se, om dine arealer er en del af Natura 2000 mv. på Miljøportalen. Her kan du læse om Natura 2000.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift