Grundejerforening

Når du køber en grund, vil du ofte blive tilbudt at blive medlem af en grundejerforening eller et vejlaug, medmindre det er en helt ny udstykning, hvor grundejerforeningen måske ikke er etableret endnu
Boliger på en vej

Nogle steder er det et krav, at man er medlem. Baggrunden for denne type foreninger er, at man er stærkere, når man står sammen. Det kan være over for kommunen i forhold til vedligehold af vejen, renovation, ændringer i byplanen mm. Som medlem får du indflydelse, og møder mennesker fra nabolaget.

Der findes ikke generelle retningslinjer for grundejerforeninger og vejlaug i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der afholdes årlige generalforsamlinger. Medlemsgebyret kan variere meget efter foreningens størrelse og aktiviteter.

Hvis der er en grundejerforening eller et vejlaug, så bør sælgers ejendomsmægler vise dig vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. Så kender du foreningens formål, og du kender også de forpligtelser, der følger med.

Se i øvrigt Parcelhusejernes Landsforenings hjemmeside.

Etablering af grundejerforening

Kommunen kan forlange oprettelse af en grundejerforening for et givent område. Grundejerforeningen skal indsende deres vedtægter til godkendelse ved kommunen på mail [email protected] - se standardvedtægter.