Huslejenævn

Huslejenævnet for private udlejningsejendomme træffer afgørelser ved uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme. Huslejenævnets funktion kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på.
Lejekontrakt

Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Huslejenævnets sekretariatet kan dog vejlede om hvilke typer sager, der kan indbringes og hvordan du forholder dig ved indbringelse af en sag.

Har du brug for råd og vejledning, kan du evt. søge hjælp ved lejer- eller udlejerorganisationer eller ved retshjælpen.

Kontakt

HR, Politik & Udvikling - Huslejenævn

Tlf.: 79755000

Digital Post til HR, Politik & Udvikling - Huslejenævn