Landzone

For at beskytte landskaberne i Danmark mod spredt og uplanlagt bebyggelse kan nyt byggeri m.m. i landzone kræve en landzonetilladelse.
Gul mark

Hvis din ejendom ligger i landzone og du ønsker at foretage ændringer skal du oftest have en landzonetilladelse inden du kan få en byggetilladelse. Læs mere om de enkelte emner fx. til- og ombygning af bolig på landet, pileanlæg og søer.