Solceller i landzone

Ønsker du solceller på din ejendom i landzone, så læs her mere om de ting du skal forholde dig til.
Solceller på tag

Solceller på taget af dit hus

Dette kræver ikke en byggetilladelse eller landzonetilladelse, hvis:

 • Solcellerne følger tagets hældning og ikke er på stativ
 • Solcellerne må ikke være i reflekterende materiale
 • Anlægget skal overholde byggeretten
 • Anlægget må kun forsyne din egen ejendom
 • Medmindre ejendommens servitutter eller områdets lokalplan siger noget andet.

Tag kontakt til os hvis din bygning er bevaringsværdig eller fredet [email protected]

Opsætning af solcelleanlæg, som ikke kræver tilladelse, kræver dog at du sender oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) om anlæggets areal samt ydelse, når anlægget er sat op på [email protected] 

Solceller på stativ

Det kræver en byggetilladelse hvis anlægget opstilles på stativ på jorden og i landzone vil det også kræve en landzonetilladelse.

Du skal være opmærksom på:

 • Anlægget skal være i tilknytning til din bolig (maksimalt 20 meter fra og i samme højdekote)
 • Din ejendom må ikke være placeret i særlige landskabelige områder
 • Anlægget må kun forsyne din egen ejendom

Du skal søge gennem Byg & Miljø i den grønne boks til højre.

Det er vigtigt at du i byg og miljø, krydser af i punktet vedr. landzone og skriver en begrundelse for din ansøgning. I begrundelsen skal du huske at oplyse:

 • Farver - fx sort
 • Højde, længde, bredde på anlægget
 • Afstande til skel eller byggelinjer - fx 5 m.
 • Hvis anlægget er på terræn, så angiv afstand til eksisterende bygninger på din ejendom

Spørgsmål kan sendes til [email protected] eller 79755605.

Større solcelleanlæg

Dette kan kræve lokalplanlægning og der kan det være en god idé med en forhåndsdialog med vores planlæggere. Du bedes kontakte [email protected] eller 79755606

På kommunens webkort kan du se om din ejendom er omfattet af fredning, naturbeskyttelse eller øvrige landskabelige udpegninger, som kan have betydning for placering og om du kan få lov.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg