Til- og ombygning af bolig på landet

Hvis du ønsker at til- og ombygge din bolig, kan du læse mere om hvilke tilladelser det kan kræve, fx en landzonetilladelse.
Idyllisk hus i en landzone

Vil du gerne udvide eller ombygge din eksisterende bolig, så din bolig fremover bliver mere end 500 m2, så skal du søge om landzonetilladelse til dit projekt.

Hvis du om- eller tilbygger, så der sker en ændret anvendelse kan det kræve en landzonetilladelse. 

Hvilke planer gælder for dit område?

Hvis din ejendom ligger i et område, hvor der er vedtaget en lokalplan, kan der være forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeriet. Du kan finde flere informationer om din ejendom ved at klikke på kommunens webkort.

Afgørelser fra planklagenævnet

Planklagenævnet behandler klagesager vedr. byggeri i landzone. På siden kan du læse om tidligere afgørelser