Overflødiggjorte bygninger

Hvis du ønsker at etablere en virksomhed eller andet i en overflødig bygning, så læs her om dine muligheder.
Hjul ved bygning

Vil du etablere virksomhed på landet?

Som iværksætter kan du etablere en mindre erhvervsvirksomhed på en forholdsvis enkel og billig måde, ved at bruge tomme bygninger, samtidigt med at du kan bo i ejendommens bolig ved virksomheden.

Overflødiggjorte bygninger

En overflødiggjort bygning kan tages i brug til en håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig samt lager- og kontorformål m.v., hvis:

  1. virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
  2. bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og
  3. bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.

Der kan dog forekomme enkelte undtagelser.

Husk at anmelde!

Husk at sende en mail til [email protected] hvor du anmelder dit projekt. I mailen bedes du beskrive dine planer, adresse og telefonnummer. Herefter bliver du kontaktet af en landzonesagsbehandler.