Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser: 

  • Tilladelse til pileanlæg på 8 x 30 meter på ejendommen med adressen Troldhøjvej 9, 8722 Hedensted.
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 21. juli 2022

  • Tilladelse til allerede etableret midlertidig jordvold og midlertidigt oplag af jord i forbindelse med kloakeringsarbejde på ejendommen med adressen Hornborgvej 17, 8762 Flemming
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 21. juli 2022

  • Tilladelse til at bygge et nyt stuehus på 293 m² med tilhørende garage på 50 m² uden at eksisterende stuehus kræves nedrives på ejendommem med adressen adressen Hovedvejen 100, 8722 Hedensted.
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 21. juli 2022

  • Tilladelse til at opstille 2 containere på i alt 26 m², til anvendelse som udhus på ejendommen med adressen Lystrupvej 6, 8781 Stenderup.
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 5. juli 2022

  • Tilladelse til at bygget et shelter på ejendommen med adressen Højgårdvej 4, Ulkær, 7100 Vejle
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 30. juni 2022

  • Tilladelse til udstykning af areal fra landbrugsdrift til areal, som skal anvendes til regnvandsbassin på ejendommen med adressen Hornborgvej 24, 8762 Flemming
   Se afgørelse og klagevejledning
   Klagefristen udløber den 30. juni 2022