Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til at bygge 2 dobbelthuse med i alt 4 boliger på ejendommen med adressen Klakringvej 57, Klakring, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. april 2020

 • Tilladelse til at indrette værelser (med et samlet areal på
  40 m2) i eksisterende garage/udhus på 78 m² på ejendommen med adressen Liselundvej 8, 7160 Tørring
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. april 2020

 • Tilladelse til at opsætte pavillon på 65 m² på ejendommen med adressen Ussingvej 16, Korning, 8700 Horsens
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 28. april 2020

 • Tilladelse til at opsætte et 173 m² drivhus på Bråskovgård
  Efterskole på ejendommen med adressen Bråskovvej 59, Bråskov, 8783 Hornsyld
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 21. april 2020

 • Tilladelse til at bygge et nyt enfamiliehus på 220 m² med et overdækket areal på 56 m² samt en garage på 64 m² på ejendommen med adressen Hørsholmvej 15, 7160 Tørring
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 14. april 2020

 • Tilladelse til en hestestald på ejendommen med beliggende Nørremarksvej 4, 8783 Hornsyld
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 14. april 2020

 • Tilladelse til at genopføre udhuslænge på 180 m² på ejendommen med adressen Lindbækvej 17, Honum, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 9. april 2020

 • Tilladelse til at opføre en tilbygning på 132 m² samt et overdækket areal på 22 m² til daginstitutionen Naturbørnehaven Stouby på ejendommen med adressen Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 7. april 2020

 • Tilladelse til etablering af forsinkelsesbassin, matr.nr. 7g, Gammelsole By, Ø. Snede, Årupvej 24, 8722 Hedensted samt VVM screeningsafgørelse for to forsinkelsesbassiner
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 2. april 2020

 • Tilladelse til at bygge en ny bolig med integreret garage på ejendommen med adressen Søndergade 78, Bråskov, 8783 Hornsyld
  Se afgørelse og klagevejeledning
  Klagefristen udløber den 2. april 2020