Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser: 

 • Tilladelse til at etablere en ridebane på 3200 m² (40 x 80 meter) på ejendommen med adressen Skerrildgårdvej 21, Nebsager, 8783 Hornsyld
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 26. august 2021

 • Tilladelse til at bygge et nyt stuehus på 169 m² til erstatning for nuværende på ejendommen med adressen Kærvej 61, 8722 Hedensted
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 26. august 2021

 • Tilladelse til at bygge et nyt stuehus i 1½ etage med et samlet boligareal på 319 m² samt en garage på 72 m² på ejendommen med adressen Kejservej 2, Bjerre, 8783 Hornsyld
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 24. august 2021

 • Tilladelse til etablering af nye skel ved udmatrikuleringen på ejendommen med adressen Sanatorievej 14A, 7140 Stouby
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. august 2021

 • Tilladelse til at udstykke en grund til boligformål på ejendommen med adressen Fasanvej 13L, 7171 Uldum
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. august 2021

 • Dispensation fra åbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelsen jf. §3 til at etablere en bro på ejendommen med adressen Mekuvej 9, 7171 Uldum
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. august 2021

 • Tilladelse til etablering af en fritliggende 5.000 m³ gyllebeholder øst for Nørbjergvej tilhørende ejendommen med adressen Ulkærvej 11, Ulkær, 7100 Vejle
  Se afgørelsen og klagevejlening
  Klagefristen udløber den 10. august 2021

 • Tilladelse til at bygge et udslagshus på 252 m² ved Juelsminde Golfklub, Bolbroholtvej 11, Klakring, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. august 2021

 • Tilladelse til ændret anvendelse af enfamiliehus til portnerbolig og tilhørende gæsteværelser på ejendommen med adressen Søborgvej 18, Glud, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. august 2021

 • Tilladelse til at bygge et maskinhus til erhverv på 303 m² på ejendommen med adressen Klakringvej 89, Klakring, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. august 2021

 • Landzonetilladelse til etablering af minivådområde på ejendommen med adressen Lhombrevej 4, 8783 Hornsyld 
  På grund af sommerferien forlænges høringsperioden fra 4 til 6 uger.
  Se udkast til tilladelsen
  Klagefristen udløber den 20. august 2021. 
 • Landzonetilladelse til etablering af sø, Kragelund Skovvej 2, 7100 Vejle
  Se afgørelsen og klagevejeldning
  Klagefristen udløber den 5. august 2021.

 • Tilladelse til etablering af sø på ejendommen med adresseen Kodallundvej 13, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5. august 2021 

 • Dispensation til oprensning af eksisterende sø samt landzonetilladelse til ny sø på ejendommen med adressen Lundgårdsvej 13, 7130 Juelsminde 
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. august 2021

 • Tilladelse til at bygge en bygning med værksted/garage på 34 m² og dobbelt carport på 43 m² - samlet areal på 77 m² ejendommen med adressen Houmarksvej 2, Åstrup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 29. juli 2021