Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til opførelse af gittermast på 48 m på ejendommen, beliggende Skovhusevej 9, Eriknauer, 8700 Horsens
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. juli 2018

 • Tilladelse til opførelse af 97 m2 garagebygning med udnyttet tagetage på
  ejendommen, beliggende Kalhavevej 17, 8763 Rask Mølle
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. juli 2018

 • Tilladelse til at nedrive eksisterende stuehus og staldbygninger og genopføre nyt stuehus og udhusbygning på ejendommen, beliggende Stubberupvej 26, 8723 Løsning
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 17. juli 2018

 • Tilladelse til lovliggørelse af 2 udhusbygninger på i alt 76 m2 samt solcelleanlæg på ejendommen, beliggende Smedskærlund 26, Staksrode, 7150 Barrit
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5. juli 2018

 • Tilladelse til opførelse af nyt stuehus med carport, nedrivning af eksisterende stuehus samt nedrivning af stalde/udhuse og gylletank, samt etablering af sø og etablering af ridebane på ejendommen, beliggende Bøgballevej 77, Bøgballe, 7171 Uldum
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5. juli 2018
 • Tilladelse til gangbroer, spang og bro i mose og eng ved Gudenåen i området Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær på ejendommene
  matr. nr. 9q, Tørring By, Tørring, tilhører adressen Østergårdsvej 8, 7160 Tørring
  matr. nr. 7k, Hesselballe By, Uldum, tilhører adressen Langagervej 10A-10B, 7171 Uldum
  matr. nr. 28c, Hesselballe By, Uldum, tilhører adressen Riberlundvej 22, 7100 Vejle
  matr. nr. 28u, Hesselballe By, Uldum, tilhører adressen Mettelundvej 3, 7100 Vejle
  matr. nr. 12e, Uldum By, Uldum, der tilhører adressen Haurumvej 9, 7171 Uldum
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 28. juni 2018