Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til opførelse af nyt krybberum, diverse mindre bebyggelser samt flytning af gedehus på ejendommen matr.nr. 1BE, Stouby By, Stouby beliggende Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. september 2018
 • Tilladelse til etablering af tilbygning til eksisterende garage på ejendommen matr.nr. 9C, Staksrode By, Barrit med adressen Staksrodevej 21, 7150 Barrit
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. september 2018

 • Tilladelse til etablering af 600 m2 stor sø på matr.nr. 29b, Hjortsvang By, Linnerup, Hjortsvang Kærvej 18, 7160 Tørring
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. september 2018

 • Tilladelse til at opføre en garage på 85 m2 på ejendommen matr.nr. 14I, Klakring By, Klakring beliggende Gludvej 5, Juelsminde, 7130 Juelsminde
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning 
  Klagefristen udløber den 11 september 2018

 • Tilladelse til at opføre ny bygning med carport og isoleret rum med kontor på i alt 70 m2, på ejendommen matr.nr. 86G, Stouby By, Stouby beliggende Stouby Skovvej 17A, 7140 Stouby
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. september 2018
 • Tilladelse til at opføre et læskur på 40 m² på ejendommen matr.nr. 53E, Over Barrit By, Barrit med adressen Barrit Langgade 189, 7150 Barrit 
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. september 2018
 • Tilladelse til at opføre en bolig med tilhørende garage på ejendommen matr. nr. 12A, Sindbjerglund, Sindbjerg, beliggende på Riberlundvej 21, Holtum, 7100 Vejle
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. september 2018