Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Landzonetilladelse til  etablering af sø, matr.nr. 31a, Kirkholm By, As, Gludvej 47, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 22. oktober 2020

 • Tilladelse til at opføre 2 boliger på samme grund beliggende på ejendommen med adressen Museumsvej 11E, Glud, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. oktober 2020

 • Tilladelse til et læskur til heste på 70 m² på ejendommen med adressen Skanderborgvej 6, Lindved, 7100 Vejle
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. oktober 2020

 • Tilladelse til allerede opført garage på 47 m² og 6 m² udhus på ejendommen med adressen Fakkegravvej 46, 7140 Stouby
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. oktober 2020

 • Tilladelse til at bygge et anneks 16,5 m² på ejendommen beliggende Bugten 18, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. oktober 2020

 • Tilladelse til at frastykke to grunde og opføre en bolig på hver af disse. Boligerne bliver begge 110 m2 og får vejadgang fra Tværvej. Tilladelsen vedr. ejendommen med adressen Søndergade 46, 8783 Hornsyld
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. oktober 2020

 • Tilladelse til opført læskur til heste på ca. 50 m² samt at tilbygge dette med ca. 21 m². Læskuret skal fjernes fra ejendommen, hvis det i 1 år står ubenyttet hen.
  Tilladelsen omhandler ejendommen med adressen Gedevejlevej 13, 8722 Hedensted
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. oktober 2020

 • Tilladelse til at bygge en ny bolig med garage samt udhus til erstatning for samtlige nuværende bygninger på ejendommen med adressen Stourup Hældagervej 6, Sønderby, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. oktober 2020

 • Tilladelse til at opføre et shelter på ejendommen med adressen Nørre Snedevej 145L, Aale, 7160 Tørring
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 13. oktober 2020

 • Tilladelse til at lave 17 m² tilbygning til sommerhus på ejendommen med adressen Gludvej 19, As, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. oktober 2020

 • Tilladelse til at tilbygge et udhus med 20 m² på ejendommen med adressen Hagevej 5, Hammer, 7160 Tørring
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. oktober 2020

 • Tilladelse til at bygge et overdækket areal på ejendommen med adressen Østre Kirkevej 2F, Hjarnø, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 6. oktober 2020

 • Tilladelse til at udstykke 18.444 m² fra landbrugsejendom til areal til erhvervsformål på ejendommene med adressen Odinsvej 27, 8722 Hedensted
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 24. september 2020

 • Tilladelse til at dele en matrikel til to matrikler på henholdsvis 1137 m² (med eksisterende bolig med et samlet boligareal på 126 m²) og 14431 m² (med eksisterende bolig med et samlet boligareal på 200 m² og udhusbygninger med et samlet areal på 874 m²) på ejendommen med adressen Dalbyvej 56 og Dalbyvej 58, St Dalby, 8722 Hedensted
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 24. september 2020

 • Tilladelse til at bygge et enfamiliehus på 238 m² på ejendommen med adressen Barrit Langgade 98, , 7150 Barrit
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 24. september 2020