Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til ændret arealanvendelse til beplantet renseanlæg på Hornsyld Industrivej, 7130 Juelsminde, matrikelnummer 7G, NEDER BJERRE BY, BJERRE
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. marts 2024

 • Tilladelse til tilbygning på 48 m2 til eksisterende udhus på Gludvej 76A, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. marts 2024

 • Tilladelse til udhus på 45 m2 på Horsensvej 13, 8762 Flemming
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. marts 2024

 • Tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 11a, Krollerup By, Ø. Snede, Haurumvej 39, 8762 Flemming
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. marts 2024

 • Tilladelse til opførelse af enfamiliehus på adressen Annasmindevej 7, 8700 Horsens
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 7 marts 2024

 • Tilladelse til ændring af arealanvendelse på Snaptunvej 11 (fremadrettet nr. 20), 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5 marts 2024

 • Tilladelse til opførelse af nyt parcelhus på Vejlevej 149, 7140 Stouby
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 27. februar 2024

 • Tilladelse til opførelse af enfamiliehus, betinget af nedrivning af eksisterende enfamiliehus på Hedevej 21, Kragelund, 8723 Løsning 
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 27. februar 2024

 • Tilladelse til etablering af legeplads på Hovedvejen 29, Hjarnø, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 27. februar 2024

 • Tilladelse til bevarelse af eksisterende jordvolde i forbindelse med naturgenopretning af tidligere grusgravsområde på Ådalsvej 13, 8721 Daugård
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 22. februar 2024

 • Tilladelse til opførelse af en tilbygning til garage på Skovbyvej 21, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 22. februar 2024

 • Tilladelse til etablering af pladser til hhv. beton og ren overskudsjord i eksisterende tilladt råstofindvindingsområde på Nørre Snedevej 108, 8762 Flemming
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. februar 2024