Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til bålhytte og shelter, Nørre Snedevej 83, 8762 Flemming
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2023

 • Tilladelse til Koutrupvej 6, Hammer, 7160 Tørring – til opførelse af hal til maskinhus, værksted, garage og multirum
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2023

 • Tilladelse til Bøgballevej 106V, 7171 Uldum – ændret arealanvendelse
  Se afgørelse og klagevejledning 
  Klagefristen udløber den 17. oktober 2023

 • Tilladelse til etablering af forsinkelsesbassin samt afgørelse om ikke VVM-pligt på Daugårdvej 5, 8721 Daugård
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. oktober 2023

 • Tilladelse til etablering af sø på Bjerrevej 388, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 12. oktober 2023

 • Tilladelse til Højvangen 5, 8783 Hornsyld - lovliggørelse af tilbygning til eksisterende garage.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. oktober 2023

 • Tilladelse til Bolbroholtvej 11, 7130 Juelsminde- opførelse af greenkeepergård
  Se afgørelse og klagevejledning 
  Klagefristen udløber den 10. oktober 2023

 • Tilladelse til frastykning af matrikel, Østerenden 15, 8762 Flemming
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5. oktober 2023
 • Tilladelse til opførelse af uopvarmet tilbygning, Åblik 1, As, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. oktober 2023

 • Tilladelse til udstykning fra landbrugsejendom, Skovbrynet 20 og 22, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. oktober 2023

 • Tilladelse til Riberlundvej 29, Holtum, 7100 Vejle - opførelse af haveskur/garage
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 26. september 2023

 • Tilladelse til læskur, Skovbyvej 23, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 26. september 2023