Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til opførelse af et enfamiliehus på 181 m² med 55 m² integreret garage på ejendommen med adressen Bækvej 7, 7160 Tørring
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 31. december 2020

 • Tilladelse til etablering af 200 m² stor sø på matr.nr. 39b, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 7, 7140 Rosenvold
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 31. december 2020

 • Tilladelse til at bygge et nyt stuehus på ejendommen med adressen Åstrupvej 36, Rårup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 31. december 2020

 • Tilladelse til at opsætte en 42 meter høj telemast på ejendommen matr.nr. 10AS, RÅRUP BY, RÅRUP med adressen Kirkedalsvej 51S, Rårup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 31. december 2020

 • Tilladelse til at tilbygge en garage med et samlet areal på 160 m² på ejendommen med adressen Gludvej 76, V Bisholt, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 29. december 2020

 • Tilladelse til at bygge en garage på 90 m² til erstatning for nuværende garage på 45 m² på ejendommen med adressen Klodsborgvej 4, V Bisholt, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 29. december 2020

 • Tilladelse til udstykning af ny selvstændig landbrugsejendom på ejendommen med adressen Viborg Hovedvej 63, Laage, 7100 Vejle
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 17. december 2020

 • Tilladelse til at etablere en ridebane på ca. 20 x 40 meter på ejendommen med adressen Løsningvej 15, Haurum, 8762 Flemming
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 17. december 2020

 • Tilladelse til at udstykke en matrikel på 5698 m² på ejendommen med adressen Smedegade 13, Rårup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 15. december 2020

 • Tilladelse til og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at opstille en tipi på ejendommen med adressen Bredgade 67A-D, 7160 Tørring
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 15. december 2020

 • Tilladelse til at bygge en medarbejderbolig på 253 m² med 2
  overdækkede arealer placeret på henholdsvis stueetagen og 1. sal hver på 27 m² på ejendommen med adressen Storskovvej 23, 8721 Daugård
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. december 2020

 • Tilladelse til opførelse af udhus på 195 m² på ejendommen med adressen Honum Skovvej 17, 8763 Rask Mølle
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. december 2020

 • Tilladelse til udstykning til ny landbrugsejendom på ejendommen med adressen Engelgårdsvej 3, 7100 Vejle
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. december 2020