Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til at bygge et overdækket areal som tilbygning til erhverv på 190 m² på ejendommen med adressen Troldhøjvej 7, 8722 Hedensted
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. marts 2021

 • Tilladelse til at frastykke et areal på 22.370 m² til selvstændig matrikel fra nuværende matrikel på ejendommen med adressen Constantiavej, Hedensted
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. marts 2021

 • Tilladelse til at arealoverføre et 25.290 m² stort areal til Vridsted Efterskole, Overvej 12, til brug for den fremtidige udvikling af efterskolen på ejendommen med adressen Overvej 7, Vrigsted, 7140 Stouby
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. marts 2021

 • Tilladelse til at udstykke matrikel nr. 6cb Glud By, Glud til 2 grunde på ejendommen med adressen Museumsvej 11E, Glud, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. marts 2021

 • Tilladelse til at frastykke et areal på 14.592 m² fra ejendommen på ejendommen med adressen Egholmvej 2, 7160 Tørring
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 30. marts 2021 

 • Tilladelse til at genopføre en garage på 60 m² på ejendommen med adressen Kirkholmvej 23, 7130 Juelsminde.
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 23. marts 2021 

 • Tilladelse til at bygge en garage på 120 m² på ejendommen med adressen Kærhusvej 2, 8783 Hornsyld
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 23. marts 2021 

 • Tilladelse til at opføre nyt stuehus og uopvarmet udestue på ejendommen med adressen Dalbyvej 95, St Dalby, 8722 Hedensted
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 18. marts 2021
   
 • Tilladelse til at opføre en ny etplansbolig på 274 m² med en integreret carport på 88 m² samt etablere pilerensningsanlæg på ejendommen med adressen Merringvej 51, 8723 Løsning
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. marts 2021

 • Tilladelse til allerede opført udhus med overdækning med et samlet areal på 115 m² opført 2010 på ejendommen med adressen Vejlevej 40, Vesterby, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. marts 2021

 • Tilladelse til at opsætte en 42 meter høj gittermast med dertilhørende teknikskabe på ejendommen med adressen Borgergade 9, Hjortsvang, 7160 Tørring
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. marts 2021

 • Tilladelse til at bygge ny bolig på 214 m² med integreret garage på 98 m², samlet areal på 312 m²på ejendommen med adressen Egelund 6, Rårup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. marts 2021

 • Tilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret gargage med et samlet areal på 229 m² på ejendommen med adressen Hovedvejen 1c, Hjarnø, 7130 Juelsminde
  Se afgørelsen og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 4. marts 2021