Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

  • Tilladelse til et nyt enfamiliehus med tilhørende carport/garage som erstatning for eksisterende, der nedrives, på ejendommen, beliggende Ny Sebberupvej 15, 8723 Løsning
    Se Landzonetilladelse og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 16. oktober 2018