Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser:

 • Tilladelse til opførelse af rundbuehal på 75 m² på ejendomme, beliggende Skrædderbakken 3, Kalhave, 7171 Uldum
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 14. marts 2019

 • Tilladelse til 516 m² erhvervstilbygning på ejendommen, beliggende Højmarksvej 34, Kragelund, 8723 Løsning
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 7. marts 2019

 • Tilladelse til udstykning af grund på 1300 m² på ejendommen, beliggende Øster Bisholtvej 13, Glud, 7130 Juelsminde
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 7. marts 2019

 • Lovliggørende landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 12b, Kalhave By, Hornborg, på Kalhavevej 41, 7171 Uldum
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 5. marts 2019

 • Tilladelse til opførelse af ny 153 m2 garage/ udhus på ejendommen  beliggende Magdalenevej 7, Brund, 7130 Juelsminde
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber  den 28. februar 2019
 • Tilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til et 60 m2 udhus på ejendommen beliggende Ådalsvej 3, 8722 Hedensted
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 28. februar 2019

 • Tilladelse til opførelse af enfamiliehus på 175 m2 på ejendommen  beliggende Kærhusvej 2, 8783 Hornsyld 
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 28. februar 2019


 • Tilladelse til 56 m² carport på ejendommen beliggende Hedensted Skovvej 24, 8722 Hedensted
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 28. februar 2019

 • Tilladelse til opførelse af 246 m2 enfamiliehus med integreret carport/udhus og jordvarmeanlæg på ejendommen matr.nr. 11r, Østrup by, Glud beliggende Fiskeparken 0, 7130 Juelsminde
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 21. februar 2019
 • Tilladelse til udstykning af ny parcel på 2994 m2 på ejendommen beliggende Skjold Kirkevej 8, Skjold, 7130 Juelsminde
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 21. februar 2019

 • Tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og overdækket terrasse på ejendommen, beliggende Ny Sebberupvej 9, 8723 Løsning
  Se Landzonetilladelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 14. februar 2019