Landzonetilladelser

Her kan du se landzonetilladelser til byggeri eller andet.

Der er de seneste 4 uger givet følgende landzonetilladelser: 

 • Landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Smalålevej 4, 7160 Tørring.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 24. februar 2022.

 • Landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Kærvej 37, 8722 Hedensted
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. marts 2022

 • Tilladelse til at bygge et enfamiliehus på adressen Lundgårdsvej 11B, Glattrup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 17. februar 2022

 • Landzonetilladelse til at etablere sø på ejendommen med adressen Palsgaardvej 2A, 7130 Juelsminde – landzonesag, vandløbssag, fredningssag og VVM-screeningssag
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 16. februar 2022

 • Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen med adressen Stenderupvej 15, 8781 Stenderup
  Se afgørelse og klagevejeledning
  Klagefristen udløber den 15. februar 2022

 • Landzonetilladelse til at etablere en ridebane på ejendommen med adressen Lundbovej 10, 7140 Stouby.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 15. februar 2022

 • Landzonetilladelse at bygge en bolig med integreret garage på ejendommen med adressen Vævergade 15, 7150 Barrit 
  Se afgørelse og klagevejeledning
  Klagefristen udløber den 16. februar 2022

 • Landzonetilladelse til etablering af ridebane på ejendommen med adressen Nordre Fælledvej 3, 7160 Tørring
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. februar 2022

 • Landzonetilladelse til mobil sauna ifm med vinterbadeaktiviteter - Fredningssag, naturbeskyttelsesag og Landzone - Strandvejen 22, 8721 Daugård
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. februar 2022

 • Landzonetilladelse til etablering af ny sø på Hornumvej 1, 8783 Hornsyld, matr.nr. 1e, Hornsyld By, Nebsager
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. februar 2022

 • Landzonetilladelse til etablering af garage på ejendommen med adresssen Lundgårdsvej 13, Rårup, 7130 Juelsminde
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 10. februar 2022