Husstandsvindmøller

Hvis du ønsker at opsætte af en husstandsvindmølle i landzone kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på og hvad det kræver af tilladelser.
Husstandsvindmølle på landet

Hvad er en husstandsvindmølle

Ved en husstandsvindmølle forstås normalt en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på under 25 meter. Den står i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Ansøgning

Bygherre eller rådgiver skal selv udfylde et anmeldelsesskema og vedlægge det som bilag til ansøgning om landzonetilladelse. Benyt selvbetjeningsboksen til højre.

Retningslinjer

Husstandsvindmøller skal opstilles indenfor en afstand af maksimalt 25 m fra ejendommens øvrige bebyggelse og som hovedregel 4 x møllens længde fra naboejendomme.

kommunens webkort kan du se om din ejendom er omfattet af fredning, naturbeskyttelse eller øvrige bygge- og beskyttelseslinjer, som kan have betydning for møllens placering.

Der kan i Kommuneplan og lokalplaner være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte husstandsvindmøller.