Transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner er typisk telte, men kan også være scener, tribuner, gangbroer og tårne. Hvis du ønsker at opstille fx et telt kan det i visse tilfælde kræve tilladelse fra kommunen. Det kan du læse mere om her.

De transportable konstruktioner er omfattet af en certificeringsordning, hvor ejeren af en konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles af kommunen inden opstilling. Nogle transportable konstruktioner er dog så simple, at de kan opstilles uden både certificering og byggetilladelse.

Andre tilladelser

Selvom du har styr på reglerne herover, kan du risikere, at din transportable konstruktion kræver tilladelse efter anden lovgivning

Brug af vejareal
Læs mere her, hvis du ønsker at opsætte din transportable konstruktion på vejareal

Brug af offentligt areal
Læs mere her, hvis du ønsker at opsætte din transportable konstruktion på et af kommunens arealer.