Ridebane

Før du kan etablere en ridebane i landzone, skal du ansøge om landzonetilladelse.
Ridebane

Ridebane

Da etablering af en ridebane medfører ændring af arealer, kræver det landzonetilladelse.

Som udgangspunkt kan du forvente at få tilladelse til at etablere en ridebane, hvis:

  • den ikke har belysning
  • den ikke medfører negative landskabelige påvirkninger
  • den ikke påvirker beskyttede naturområder
  • den ikke medfører gener for naboerne
  • den kan etableres i tilknytning til din bolig
  • der ikke etableres volde rundt om