Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er en digital plan for udviklingen af hele Hedensted Kommune. På kommuneplanens hjemmeside kan du læse mere om indholdet i kommuneplanen, og hvad den betyder for dig.
Forside af Kommuneplanen

Kommuneplanen er den øverste plan for Hedensted Kommunes udvikling de næste 12 år og har fokus på fire vigtige temaer;

Bosætning

Hedensted Kommune vil gerne skabe det bedste sted at bo med fokus på udvikling i øjenhøjde, så dine drømme og planer bliver realiseret. Der skal være nem adgang til naturen, boligområder med grønne kiler, stiforbindelser og steder, hvor der er plads til at mærke roen.

Centerbyer og detailhandel

Centerbyerne Hedensted-Løsning, Juelsminde og Tørring er lokomotiver for udviklingen i de omkringliggende lokal- og landsbyer. Her er der et særligt fokus på by- og erhvervsudvikling samt et differentieret handelsliv.

Erhvervsudvikling

Hedensted Kommune har en ambition om at være Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommune, hvormed der er plads til alle typer af erhverv. Kommunen har fokus på eksisterende såvel som nye områder. Tætheden til motorvejen E45, den midtjyske motorvej og Vestvejen er gode placeringer for plads- og transportkrævende erhverv. Derudover har kommunen også fokus på turismeerhvervet og vil være en af de foretrukne destinationer for turister.

Mobilitet

Kommunen har fokus på god og sikker infrastruktur samt mobilitet. Mobiliteten skal forbedres for alle målgrupper og nytænke fremtidens mobilitet. Det skal være nemt at få en hverdag til at fungere for pendlerne, så det er enkelt at komme fra boligen til hovedfærdselsårer, skoler, institutioner mv. Derudover skal det også være muligt at komme til og fra sin ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber.

Hedensted Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurderingen kan ses på hjemmesiden kommuneplan2021.hedensted.dk.

Hedensted Byråd vedtog den 15. december 2021 kommuneplanen endeligt. Referatet fra byrådsmødet med tilhørende bilag kan ses her under punkt 239.

Delvis revision af kommuneplanen
Der er sket en delvis revision af Hedensted Kommuneplan ud fra emnerne centerbyerne 2.0, strategisk planlægning for landsbyer, støj og kulturmiljøer. Emnerne centerbyerne 2.0 og kulturmiljøer har været behandlet og offentliggjort som selvstændige kommuneplantillæg.

Kommuneplanen vil løbende blive opdateret med nye tillæg som kan ses på kommuneplanens hjemmeside.

Kontakt

Plan & Stab

Tlf.: 79755606

Send e-mail til Plan & Stab