Aktuel situation - byggesager

Sommerferien er forbi og vi har igennem længere tid modtaget mange sager.

Det betyder desværre længere svartider og sagsbehandlingstider. Vi håber på din forståelse for situationen.
For at give mest muligt ro til sagsbehandlingen har vi begrænset åbningstiden for telefonhenvendelser og personligt fremmøde. 

Sagsbehandlingstid på byggeansøgninger

I øjeblikket er den forventelige bruttosagsbehandlingstid:

  • 5 måneder for simple konstruktioner samt enfamiliehuse
  • 4 måneder for industri- og erhvervsbyggeri.

BEMÆRK! Bruttosagsbehandlingstiden er fra ansøgningen sendes ind og til der gives en tilladelse. Tallene er gennemsnit.

Tiden svinger fra sag til sag, da den er afhængig af, hvor fyldestgørende projektmateria-let er og af byggesagens kompleksitet.