Aktuel situation - byggesager

Sagsbehandlingstid på byggeansøgninger

Der må i øjeblikket desværre forventes en længere svartid end normalt. Vi håber på forståelse og beklager de gener det må give vores ansøgere.

I november og december var bruttosagsbehandlingstid 6-8 uger for simple konstruktioner samt enfamiliehuse og 12 uger for industri- og erhvervsbyggeri.

Bruttosagsbehandlingstiden er fra ansøgningen sendes ind og til der gives en tilladelse og tallene er i gennemsnit.

Tiden svinger fra sag til sag, da den er afhængig af, hvor fyldestgørende projektmaterialet er og af byggesagens kompleksitet.