Byggesagsgebyr - Erhverv

Byggetilladelse er gebyrfri i Hedensted Kommune.

Det gælder for alle afgørelser efter byggeloven, herunder byggetilladelser, nedrivningstilladelser mv.

Kommunen har indført gebyrfri byggesagsbehandling, som en del af byggesagsbehandlingspakken, med et ønske om at give borgerne, virksomhederne og de professionelle rådgivere en enkel og gennemskuelig service i byggesagsbehandlingen.