Byggesagsgebyr

I Hedensted Kommune opkræver vi betaling for byggesagsbehandling. Der bliver opkrævet gebyr for den tid, der er brugt.

Kommunalbestyrelsen har fastsat den timepris, vi skal opkræve for at behandle byggesager. Vi opkræver gebyr for følgende opgaver

  • Forhåndsdialoger
  • Byggetilladelser
  • Deltilladelser
  • Nedrivningstilladelser
  • Dispensationssager (Byggelov)
  • Lovliggørelsessager
  • Afslag
  • Ansøgninger der trækkes tilbage