Byggesagsgebyr

I Hedensted Kommune opkræver vi betaling for byggesagsbehandling. Der bliver opkrævet gebyr for den tid, der er brugt.

Kommunalbestyrelsen har fastsat den timepris, vi skal opkræve for at behandle byggesager. Vi opkræver gebyr for følgende opgaver

  • Forhåndsdialoger
  • Byggetilladelser
  • Deltilladelser
  • Nedrivningstilladelser
  • Dispensationssager (Byggelov)
  • Lovliggørelsessager
  • Afslag
  • Ansøgninger der trækkes tilbage

Der opkræves gebyr på sager modtaget 1. januar 2023 eller derefter.

Der opkræves ikke gebyr på sager modtaget før 1. januar 2023 – heller ikke selvom vi først behandler den i 2023.

 

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg